Ana Maxim

În anul școlar care va începe în curând, cei mai buni elevi de la Centrul Județean de Excelență Prahova – ce funcționează la Colegiul Național “Ion Luca Caragiale”- vor participa la o tabără de pregătire și vor obține burse, cu finanțare asigurată de Consiliul Local Ploiești. Tabăra se va desfășura în perioada 17-23 decembrie, în județul Prahova, locul exact urmând a fi anunțat în perioada următoare. Se pot înscrie elevii de la Centrul de Excelență care îndeplinesc următoarele criterii: au participat la cursurile organizate de CJEP în anul școlar 2014-2015, au fost declarați admiși pentru anul școlar 2015-2016, în urma unor evaluări, au participat la olimpiadele și concursurile de specialitate, fazele internaționale sau naționale la disciplinele la care au urmat cursurile CJEP sau au obținut premiile I, II, III ori mențiuni la olimpiadele de specialitate, faza județeană. Dacă numărul elevilor va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza o selecție a acestora. Pentru bursele ce vor fi acordate în anul școlar viitor, pentru o perioadă de patru luni, vor fi selectați elevii din Prahova care au participat la cursurile Centrului de Excelență, în anul școlar 2014-2015, au fost declarați admiși în anul școlar 2015-2016 și cumulează un punctaj de minimum 10 puncte, conform unei grile care se regăsește pe site-ul www.centrulexcelenta.com. Candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la olimpiadele și concursurile la care au participat în anul școlar 2014-2015. Înscrierile pentru tabăra de pregătire și pentru burse se pot face până pe 20 septembrie, la secretariatul CJEPH, din strada Romană, nr. 57 (sediul şcolii primare a C.N. „I.L.Caragiale”), Ploieşti. Pe site-ul www.centrulexcelenta.com, există modele de cerere pentru înscriere sau pentru reînscriere –în cazul elevilor care au absolvit cursurile centrului, organizate în anul școlar anterior. Centrul Județean de Excelență – Prahova are misiunea de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile.