Ana M.

Prima etapă a repartizării posturilor vacante în instituțiile de învățământ preuniversitar din Prahova a avut loc luni, în ședință
publică, la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Cei 348 de profesori care au luat note între 7.00 și 10.00 la concursul de titularizare susținut anul acesta au avut dreptul să solicite catedre, repartizarea fiind făcută în ordinea descrescătoare a notelor și în funcție de opțiunile exprimate. Așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, la unele discipline doar cei cu note foarte mari au fost norocoși, deoarece au fost puse la bătaie foarte puține posturi (de exemplu, la limba română, doar un post a avut viabilitate de patru ani). În schimb, alți candidați nu ar fi avut această șansă nici dacă ar fi luat zece, deoarece nu au existat posturi titularizabile la disciplinele pe care le predau, cum ar fi cultură civică, geografie, educație tehnologică sau psihologie. Dintre cele 148 de posturi titularizabile în învățământul preuniversitar disponibile anul acesta, în Prahova, la ședința publică de luni au fost ocupate 95, iar celelalte, conform metodologiei, au fost transformate în posturi netitularizabile.
O parte dintre catedre nu au fost acceptate de candidați deoarece aceștia ar fi trebuit să facă naveta în zone prea îndepărtate de domiciliile lor – de exemplu la Baba Ana, Călugăreni, Fulga, Vadu Săpat. Pe de altă parte, au fost posturi pentru care fie nu au existat candidați, fie numărul lor a fost foarte mic – așa cum s-a întâmplat la muzică instrumentală, scrimă sau silvicultură, iar în unele cazuri candidații nu dețineau anumite avize necesare pentru a prelua posturile pe care le doreau ( fie avize militare, fie avize de la instituții de învățământ particular). Printre cei care și-au primit posturile pe 27 iulie s-au regăsit și profesori din alte județe, având în vedere că în zonele de unde provin nu s-au scos la concurs posturi titularizabile pentru disciplinele predate de aceștia.
În această situație s-a regăsit și o profesoară din Brașov, specializată în psihopedagogie specială, cu notă mare la examenul de titularizare, care a obținut un post la o școală din Ploiești.