A.M.

Numărul părinţilor cuprinşi în activităţile de consiliere derulate în cabinetele de asistenţă psihopedagogică din judeţ este tot mai mare, potrivit unui raport dat publicităţii recent de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova. 4.011 părinţi au fost consiliaţi în anul şcolar 2013-2014, faţă de 3.602 – câţi erau înregistraţi în anul de învăţământ anterior acestuia. Fie din proprie iniţiativă, fie la recomandarea cadrelor didactice, părinţii au vizitat cabinetele respective, iar discuţiile cu profesorii psihologi au vizat subiecte precum: modalităţile de a comunica mai bine cu copiii; o mai bună cunoaştere a potenţialului intelectual al propriilor copii; modalităţi de a-i ajuta pe tineri să depăşească dificultăţile de învăţare.
În ceea ce-i priveşte pe elevi şi preşcolari, 26.516 dintre aceştia au trecut pragul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică. Tinerii au discutat cu specialiştii despre autocunoaştere, dezvoltare personală, orientarea şcolară şi profesională, prevenirea comportamentelor agresive în mediul şcolar, comunicare şi abilităţi sociale, managementul învăţării, calitatea stilului de viaţă etc. Totodată, întâlnirile cu elevii au avut ca scopuri: prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar, prevenirea consumului de substanţe nocive, managementul stresului, comportamentele generate de probleme personale familiale – divorţ, violenţa intrafamilială. Şi profesorii au vizitat cabinetele de asistenţă psihopedagogică în anul şcolar 2013-2014. În total, 2.647 de dascăli au primit consiliere pentru a reuşi să relaţioneze mai bine cu elevii şi părinţii, participând de asemenea la diferite cursuri şi programe educaţionale derulate de Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică.