C.D.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) a făcut public, ieri, un document de poziţie privind implementarea Dosarului Electronic de Sănătate (DES) al pacientului în România, criticând anumite aspecte legislative şi de ordin tehnic. ,,SNMF constată cu îngrijorare lipsa unei legislații clare referitoare la crearea, utilizarea și păstrarea DES și susține adoptarea, în cel mai scurt timp posibil, a cadrului legislativ referitor la utilizarea DES’’, se arată în documentul respectiv. În plus, în opinia reprezentanţilor SNMF, dosarul ar trebui să conţină informații generale privind tipul de date medicale, terminologia utilizată, sisteme de codificare utilizate, elemente de permisivitate pentru utilizarea transfrontalieră a datelor; reglementări privind instituția care găzduiește serverele și deține proprietatea asupra datelor din DES; reglementări privind consimțământul informat și explicit al pacientului pentru protecția corespunzătoare a dreptului la confidențialitate; reglementări referitoare la acces, autentificare, autorizare și creare a DES; reglementări privind răspunderea în ceea ce privește utilizarea DES, durata arhivării și alte utilizări ale datelor conținute în DES; coordonarea DES cu Sistemul Informatic al Prescripției Electronice (SIPE) și Cardul Electronic al Asigurărilor de Sănătate (CEAS), precum și interoperabilitatea dintre aceste sisteme informatice; necesarul logistic pentru implementare și utilizare, inclusiv cerințele minime; alte reglementări de bune practici. În acelaşi document se mai arată că ,,este absolut necesară standardizarea soluțiilor software utilizate în sistemul sanitar, astfel încât DES să fie pe deplin funcțional, accesat, completat și utilizat de către toți furnizorii la nivelul întregului sistem sanitar din România – cabinete de medicină de familie, cabinete din ambulatoriul de specialitate, centre de diagnostic și tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, unități sanitare publice și private cu paturi precum și alte unități sanitare publice și private – cât și la nivelul unităților farmaceutice. DES devine funcțional doar când este asigurată interoperabilitatea între furnizori, când aceștia pot accesa în timp real datele medicale relevante, investigațiile efectuate pacientului şi rezultatele acestora, precum şi când toate acestea conduc la eliminarea documentelor medicale pe suport de hârtie.’’ Nu în ultimul rând, SNMF mai solicită realizarea analizei cost-eficiență și a studiului de fezabilitate pentru DES sau publicarea acestora în cazul în care au fost deja realizate.
Tot pe tema DES, săptămâna aceasta, pe 19 septembrie, va avea loc o dezbatere la Braşov în cadrul conferinţei „Asistența medicală primară în sistemele de sănătate europene”, la care vor participa şi medici de familie renumiți din Statele Unite, Marea Britanie, Olanda, Turcia, dar și din România.