Ministerul Fondurilor Europene a publicat pe site, pentru consultare publică, proiectul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020. Prin acest program vor fi distribuite alimente şi asistenţă de bază celor mai dezavantajate persoane din România. Pentru acordarea acestor ajutoare România beneficiază de fonduri europene în valoare de 442,5 milioane de euro, conform Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, aprobat de Comisia Europeană în data de 6 august a.c. Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate va fi coordonat în perioada 2014 – 2020 de Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

„Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice proiectul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, prin care sunt acordate ajutoarele finanţate de UE şi Guvernul României pentru persoanele sărace. Am avut deja o serie de discuţii cu reprezentanţii Comisiei Europene pe marginea acestui program şi am agreat o serie de detalii. Programul va fi trimis oficial Comisiei în perioada imediat următoare şi, datorită discuţiilor informale pe marginea documentului, mizez pe aprobarea acestuia într-un timp scurt astfel încât România să acorde încă din acest an persoanelor sărace ajutoarele finanţate de UE şi Guvernul României pentru perioada de programare 2014 – 2020”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Conform proiectului programului, operaţiunile de distribuire de alimente în teritoriu se vor baza pe emiterea unor cupoane individuale pe care le va primi fiecare persoana care face parte din grupul ţintă. Cupoanele vor fi tipărite de Imprimeria Naţională, nu vor avea valoare financiară, dar vor avea elemente de siguranţă pentru a împiedica falsificarea acestora. Cuponul va fi inscripţionat cu numele şi prenumele persoanei respective, CNP, componenţa coşului alimentar şi data de valabilitate a cuponului.

Ministerul Fondurilor Europene va realiza licitaţia pentru alimente conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Achiziţia alimentelor va fi împărţită în loturi pentru a evita sincopele cauzate de eventualele contestaţii. Astfel, vor fi derulate proceduri de achiziţii publice pentru asigurarea alimentelor necesare pe loturi, la nivelul a câte două – cinci judeţe, respectiv pentru Bucureşti-Ilfov. Firmele câştigătoare vor asigura distribuirea alimentelor la depozite la nivelul fiecărui judeţ din cadrul lotului respectiv.