C. Dumitru

31 iulie este termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată a subvenţiei pentru motorina folosită în agricultură în trimestrul II al anului în curs, conform comunicatului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Subvenţia la motorină se achită sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită de Guvern la valoarea de 21 de euro/1000 de litri) pentru motorina utilizată exclusiv la executarea lucrărilor mecanizate din agricultură. Cererile respective se depun de către fermierii interesaţi la centrele APIA din fiecare judeţ.
Acest ajutor de stat se acordă fermierilor în funcţie de sectorul în care îşi desfăşoară activitatea (vegetal, zootehnic sau îmbunătăţiri funciare).Pentru sectorul vegetal, concomitent cu cererea de plată a subvenţiei, se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţa de teren lucrată sau documentul care atestă înscrierea în registrul plantaţiilor viticole. Ca şi în anii anteriori, plata acestui ajutor de stat se face trimestrial, în limita cantităţilor de motorină maxime aprobate, anual, printr-un ordin al ministrului Agriculturii.