C. Dumitru

700 de femei, dar şi persoane cu dizabilităţi sau de etnie romă, din regiunile Sud-Muntenia (din care face parte şi Prahova), Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia, au şansa de a participa, gratuit, la diverse programe de formare profesională – dintre care 476 vor urma
cursuri de calificare în meseriile de operator introducere şi validare date, lucrător comercial, îngrijitoare copii, confecţioner, asamblor articole textile – iar alte 196 de persoane vor urma programe de iniţiere în competenţe informatice şi antreprenoriale. Totodată, în cadrul acestui proiect – denumit RESPECT (respect, egalitate, susţinere, participare, emancipare, competenţă,
transcendenţă pentru toţi) – sunt incluşi şi 28 de experţi şi operatori mass-media, care vor beneficia de programe de perfecţionare în competenţe sociale şi civice. Realizat de SC Faxmedia Consulting SRL Ploieşti, în parteneriat cu SC Stef Management Consulting SRL, acest proiect, lansat la sfârşitul săptămânii precedente, are o valoare de 5.466.313,98 lei, este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 şi se va implementa pe durata a 16 luni.
“Obiectivul esenţial al proiectului constă în prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi a altor grupuri vulnerabile, prin includerea acestora în programe integrate de formare şi promovare a principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse”, ne-a declarat Mircea Matei, directorul general al SC Faxmedia Consulting SRL Ploieşti.