Maine, 27.03.2014, începând cu ora 09:00, se va desfăşura un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor de intervenţie în vederea îndeplinirii misiunilor specifice din competenţă, în ipoteza producerii unui accident tehnic la Barajul Paltinu, cu afectarea localităţilor din aval de baraj (Câmpina, Şotrile, Telega, Brebu, Băneşti) ca urmare a fenomenelor meteorologice (precipitaţii abundente) – înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare şi evacuare prin punerea în aplicare a planurilor de evacuare existente la nivelul administraţiilor publice locale.

Exerciţiul va urmări atingerea următoarelor obiective:

-verificarea viabilităţii documentelor de conducere, standardelor şi procedurilor operaţionale de acţiune pentru gestionarea unor situaţii cu un grad ridicat de complexitate, testarea capacităţii de reacţie şi intervenţie;;
-verificarea modului de cooperare între forţele specializate, complementare şi auxiliare participante la exerciţiu;
-antrenarea personalului cu atribuţii specifice pentru perfecţionarea modului de utilizare a echipamentelor de recepţionare, transmitere şi alarmare precum şi de verificare a funcţionării în parametrii optimi a acestora;
-evaluarea măsurilor de limitare şi înlăturare a efectelor negative ale evenimentului;
-stabilirea necesităţilor de modernizare, completare sau modificare a sistemului de înştiinţare/alarmare la nivelul judeţului Prahova şi la nivelul localităţilor;
-realizarea unei informări complete a populaţiei, privind modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unei avarii la barajul Paltinu.

În cadrul exerciţiului se vor pune în aplicare toate măsurile impuse de situaţia creată, măsuri ce constau în realizarea primei intervenţii de către personalul C.L.S.U. al localităţilor din aval de barajul Paltinu, alertarea forţelor specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, concentrarea la locul evenimentului a forţelor specializate, complementare şi auxiliare participante la aplicaţie precum şi executarea întrunit a procedurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor similare.