În proiectul Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar, aflat în curs de finalizare la Ministerul Educaţiei, se precizează că profesorii trebuie să le spună părinţilor care este situaţia reală la învăţătură a copiilor, evitând informarea parţială sau cu tentă subiectivă.

Cadrele didactice trebuie să acorde consultanţă părinţilor „în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului paternal”, pentru stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi a unei comunicări deschise şi accesibile, potrivit Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar.

Documentul mai prevede că profesorii vor avea disponibilitate pentru rezolvarea problemelor educative ce le sunt aduse la cunoştinţă de către părinţi. De asemenea, părinţii vor fi informaţi despre toate aspectele activităţii elevilor, prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative.

Proiectul Ministerului Educaţiei interzice cadrelor didactic să se ocupe de achiziţia de materiale auxiliare curriculare sau de materiale didactice, acestea urmând să fie cumpărate pe către părinţi, pe bază de factură sau chitanţă, de la furnizorii autorizaţi.