Cea de-a doua şi ultima etapă de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare a început, oficial, ieri, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare anunţând procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile care mai sunt disponibile.

În judeţul Prahova, au rămas libere 794 de locuri – dintre cele 7.040 aprobate pentru anul şcolar viitor – dintre acestea 114 fiind la Ploieşti, 49 la Câmpina, câte două la Breaza şi Buşteni, 10 la Comarnic, nouă la Mizil, trei la Plopeni, şapte la Slănic, 46 la Urlaţi, trei la Vălenii de Munte, opt la Băcoi (acestea fiind toate locurile neocupate în mediul urban). Trebuie menţionat, însă, că numărul total a fost calculat în funcţie de numărul maxim de elevi dintr-o clasă- 25, număr ce nu va putea fi atins şi în acele şcoli din mediul rural, unde populaţia şcolară este redusă numeric.
Până pe 4 aprilie, părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă sau nu s-au înscris până acum vor completa o nouă cerere de înscriere, în care vor menţiona maximum trei opţiuni pentru şcolile ce mai au locuri libere. Cererea va fi depusă la şcoala aflată pe prima poziţie în topul preferinţelor, iar datele furnizate de părinţi vor fi introduse într-o bază de date, într-o aplicaţie informatică. În perioada 7-10 aprilie, comisiile de înscriere din şcoli vor analiza cererile şi le vor soluţiona în funcţie de criteriile generale şi de cele specifice de departajare. Cererile nesoluţionate vor fi transmise comisiei judeţene care, în perioada 14-18 aprilie, va repartiza copiii la şcolile ce au reprezentat a doua sau a treia opţiune, în funcţie de numărul locurilor libere şi de criteriile de departajare generale şi specifice. Pe 18 aprilie, toate şcolile vor afişa listele finale cuprinzând numele copiilor înscrişi. Inspectoratul Şcolar a anunţat că în a doua etapă de înscriere va rezolva orice altă situaţie a copiilor rămaşi neînscrişi.
Până în prezent, în judeţ au fost depuse 6.307 cereri de înscriere, dintre care 559 – pentru alte şcoli decât cele de circumscripţie. 61 de copii au rămas nerepartizaţi după prima etapă, deoarece nu au mai găsit locuri în unităţile de învăţământ la care părinţii lor au trimis solicitări (este vorba despre alte şcoli decât cele din circumscripţie), ne-a precizat secretarul comisiei judeţene de înscriere, inspector şcolar Coralia Matei. Părinţii acestor copii nici nu au menţionat în cereri faptul că vor să se întoarcă la şcolile de care aparţin.
În această perioadă, ei vor putea analiza lista locurilor neocupate şi vor putea formula opţiuni pentru unităţile de învăţământ care încă nu şi-au completat numărul de locuri, dar nu se vor putea întoarce la şcolile din cartierele lor. Trebuie menţionat, pe de altă parte, faptul că şcolile sunt obligate să înscrie toţi copiii care au domiciliile în circumscripţia lor, indiferent cât de târziu vor depune cererile părinţii lor (chiar dacă aceştia vor veni la vară sau la jumătatea lunii septembrie). În funcţie de numărul cererilor înregistrate în perioada următoare, Inspectoratul Şcolar ar putea aproba locuri suplimentare. În prima etapă, acesta a aprobat deja 327 de locuri în plus pentru acele şcoli care au primit mai multe cereri decât numărul de locurilor disponibile (77 de locuri suplimentate la anumite clase şi 10 clase a câte 25 de elevi). Colegiul Naţional „I.L Caragiale”, Şcoala „Sfântul Vasile”, Şcoala „I.A. Bassarabescu” din Ploieşti s-au numărat printre unităţile de învăţământ cele mai căutate. Lista copiilor admişi în clasa pregătitoare în prima etapă, cea a copiilor ale căror cereri sunt nesoluţionate şi lista locurilor libere sunt postate pe site-ul Inspectoratului Şcolar http://www.isj.ph.edu.ro.
Ana MAXIM