Dragi cititori,

acest spaţiu de pagină vă aparţine.
Aici îşi vor găsi loc punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte, vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.

Am depus actele necesare majorării pensiei şi tot aştept decizia de revizuire !

,,În data de 22 august 2013, am depus la Casa Judeţeană de Pensii Prahova recipisa nr. 58937 cu documente justificative privind acordarea grupei a doua de muncă, respectiv o hotărâre judecătorească şi expertiza. După cinci luni, instituţia nu s-a conformat încă sentinţei civile nr. 1670/2013 şi nu mi-a eliberat o nouă decizie, cu pensia majorată. Este corect acest procedeu chiar dacă am de luat bani din urmă? Un drept câştigat în instanţă trebuie urgent onorat’’.
Elena Zinc, Ploieşti
* * *
Doamnă Zinc, am transmis sesizarea dumneavoastră către Casa Judeţeană de Pensii Prahova şi vă redăm mai jos răspunsul primit: ,, Cererea doamnei Zinc Elena de modificare a pensiei prin revizuirea perioadelor de grupă a fost soluţionată favorabil prin Decizia nr.123622/2013. Decizia urmează să o primească la domiciliu, prin poştă, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.’’