Certificate de depozit şi pentru micii fermieri

Potrivit preşedintelui Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor, Nini Săpunaru, începând cu anul 2009, nu mai mult de 20 de companii au avut acces la certificatele de depozit. Din acest total, cei mai mulţi solicitanţi nu erau firme româneşti. Ca urmare, s-a decis modificarea legislaţiei în vigoare, astfel încât certificatele de depozit să funcţioneze şi pentru micii fermieri.
”În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, s-a format un grup de lucru pentru găsirea unei soluţii pentru a menţine preţul grâului la un nivel acceptabil pentru micii fermieri. Ne-am propus să modificăm legislaţia referitoare la certificatele de depozit, astfel încât acestea să fie funcţionale şi pentru micii fermieri. În acelaşi context, s-a evidenţiat ideea creării unei Burse de cereale a Bărăganului”, a declarat preşedintele comisiei de agricultură, deputatul Nini Săpunaru.

Sistem informatic integrat pentru evidenţa persoanelor

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a finalizat implementarea proiectului „Sistemul Naţional Integrat de introducere şi actualizare a informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor (SNIEP)“, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.
Obiectivul principal al proiectului a constat în realizarea unui sistem informatic integrat care să gestioneze, în mod unitar, toate categoriile de date referitoare la evidenţa persoanelor, în condiţii tehnologice avansate de performanţă şi securizare a datelor.
În acest context, directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Dumitru-Florin Baba, a menţionat importanţa şi beneficiile aduse de implementarea unui sistem modern de gestionare a informaţiilor: “Beneficiarii direcţi ai acestui sistem sunt cetăţenii români, ale căror date cu caracter personal vor fi gestionate în condiţii de maximă siguranţă şi ale căror cereri vor fi soluţionate cu rapiditate”.

O nouă etapă de evaluare a dosarelor depuse la Fondul de Mediu – încheiată

Joi, 17 octombrie 2013, Administraţia Fondului pentru Mediu a încheiat o altă etapă de evaluare a dosarelor depuse de persoanele juridice şi instituţiile publice, în cadrul căreia au fost acceptate 147 de dosare pentru 331 de autovehicule, iar 119 de dosare au fost respinse.
Lista persoanelor juridice şi a instituţiilor publice care au fost acceptate şi respinse în acest program este publicată pe site-ul AFM (www.afm.ro).
Persoanele juridice şi instituţiile publice care au fost respinse au posibilitatea să depună contestaţii sau un nou dosar la sediul AFM, până la data de 31 octombrie 2013.