N. D.

Amânat cu un an din cauza pandemiei, la nivel național au demarat, în mod oficial, conform metodologiei aprobate, etapele ce vizează organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director ale instituțiilor de învățământ, la o zi după începerea noului an școlar. Astfel, Inspectoratul Școlar Județean Prahova face cunoscut faptul că, pe data de 14 septembrie a.c., a publicat anunțul prin care sunt scoase la concurs funcțiile vacante de director și director adjunct de la cele 207 unități școlare cu personalitate juridică din județul Prahova, ca urmare, începând de ieri, toți cei care doresc să ocupe o funcție de conducere într-una dintre școlile prahovene pot deja să se înscrie pe platforma informatică dedicată acestei proceduri, la adresa concursdirectori.edu.ro.
Cele mai multe unități școlare cu personalitate juridică pentru care au fost scoase la concurs posturile de director, respectiv directori adjuncți sunt în Ploiești, aici fiind cinci colegii naționale – ”I.L. Caragiale”, ”Mihai Viteazul”, ”Nichita Stănescu”, ”Al. I.Cuza”, ”Pedagogic”, șapte licee cu profil tehnologic-Energetic ”Elie Radu”, Transporturi, ”Lazăr Edeleanu”, ”Anghel Saligny”, ”1 Mai”, Administrativ și de servicii ”Victor Slăvescu”, de servicii ”Sf. Apostol Andrei”, un colegiu economic – ”Virgil Madgearu”, Colegiul ”Spiru Haret”, 20 de școli gimnaziale și 16 grădinițe cu program prelungit. Conform metodologiei aprobate, calendarul desfășurării concursului de director și director adjunct este următorul: 16-26 septembrie – depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe paltforma informatică dedicată; 27-29 septembrie – evaluarea dosarelor de înscriere; 30 septembrie – afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor; 1 octombrie – depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică; 4-6 octombrie – remedierea eventualelor erori în etapa de înscriere; 8 octombrie – stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise; 13 octombrie – repartizarea candidaților pe centre; 15 octombrie – desfășurarea probei scrise și, ulterior, afișarea rezultatelor la această probă; 15-17 octombrie – depunerea contestațiilor la proba scrisă; 18-20 octombrie – soluționarea contestațiilor la proba scrisă; 20 octombrie – afișarea rezultatelor finale la proba scrisă; 21-27 octombrie – înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare; 28-29 octombrie – transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, a autorităților locale și a companiilor/universităților; 1-10 noiembrie – constituirea comisiilor pentru proba de interviu; 12 noiembrie – publicarea graficului de desfășurare a interviurilor; 15 noiembrie – 8 decembrie – desfășurarea probei de interviu; 16 noiembrie – 10 decembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu; 13 decembrie – exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ; 17 decembrie – validarea rezultatelor finale; 20-22 decembrie – emiterea deciziilor de numire, numirea în funcție având 10 ianuarie ca dată de începere a activității manageriale.