V. S.

Tribunalul Prahova – Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal a decis, ieri, suspendarea executării HCJ 3/27 ianuarie 2020 privind desființarea Direcției Judeţene de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova, hotărâre luată de judecători la solicitarea a 43 de angajați-reclamanți ai acestei direcții din subordinea Consiliului Județean Prahova. Este un nou proces pierdut în primă instanță de conducerea Consiliului Județean Prahova, după cel al Direcției Județene de Pază și cele două intentate de două grupuri de angajați ai Consiliului Județean Prahova.
Soluția pe scurt: “Admite cererea. Suspendă executarea Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 3 din 27.01.2021 privind desfiinţarea Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova, până la pronunţarea instanţei de fond. Reduce onorariul de avocat solicitat de reclamanţi, la suma de 3000 lei. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi în cuantum de 3050 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat redus. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare; cererea de recurs se depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.03.2021. Document: Hotărâre 198/2021 05.03.2021”.