Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită autorităţilor amendarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 prin includerea la plată a sumei reprezentând despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură, respectiv alocarea şi plata despăgubirilor în regim de urgenţă pentru culturile de primăvară.
„Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare doreşte să aducă în atenţia publică faptul că sectorul agricol din România traversează un moment crucial, ca urmare a neincluderii în Legea bugetului de stat a sumelor necesare efectuării plăţilor reprezentând despăgubiri pentru culturile agricole afectate de secetă în primăvara anului 2020. Am transmis preşedinţilor Comisiilor pentru agricultură din Senat şi Camera Deputaţilor solicitarea de a amenda proiectul de Lege privind bugetul consolidat, respectiv bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi care nu include sumele necesare efectuării plăţilor reprezentând despăgubiri pentru culturile de primăvară care au fost afectate de seceta pedologică a anului 2020”, se menţionează într-un comunicat al organizaţiei, potrivit Agerpres.
Conform sursei citate, fermierii şi familiile lor „trebuie să îşi reia ciclul de producţie, nu să se organizeze în vederea pichetării instituţiilor statului”, motiv pentru care Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare îşi manifestă speranţa că se va reveni asupra acestei propuneri de buget şi va fi inclusă în bugetul alocat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale inclusiv suma pentru plata acestor despăgubiri.
Reprezentanţii AAC reamintesc faptul că fermierii calamitaţi în anul 2020 în cazul culturilor de toamnă au în continuare de încasat o restanţă de 8% şi care „nu este nicăieri prevăzută în buget, deşi la data adoptării actului normativ inclusiv preşedintele României, împreună cu premierul de la acea dată şi cu ministrul de resort, a promis plata acestor sume într-un termen imediat”.
Totodată, în scrisoarea deschisă adresată preşedinţilor celor două comisii pentru agricultură din Parlament, se atrage atenţia asupra faptului că gradul de expunere la insolvenţă în cazul exploataţiilor agricole care au fost afectate de secetă în anul 2020 este extrem de ridicat, majoritatea agricultorilor nefiind capitalizaţi.
Aceştia susţin că din situaţiile financiare aferente lunii decembrie 2020 şi transmise ANAF de contribuabilii cu codul CAEN 0111 rezultă o scădere a cifrei de afaceri cu peste 70% comparativ cu perioada similară anului 2019, pentru exploataţiile aflate în zonele afectate de seceta pedologică.
Potrivit Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, comparativ cu alte sectoare care au avut activitatea afectată de COVID-19 şi au beneficiat de amânarea ratelor bancare, producţia vegetală nu a avut de suferit ca urmare a acestei pandemii în mod direct, ci mai degrabă indirect, ceea ce a făcut fermierii neeligibili pentru măsura specifică de amânare a ratelor.
Soluţia propusă de Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare este plata din credite bugetare.