N.Dumitrescu

Parte componentă a Muzeului ”Flori de Mină” de la Cheia – secție a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova – Centrul de Ecologie și Antropologie și-a prezentat deja primele rezultate ale activității, după inaugurarea realizată la începutul lunii februarie a acestui an. Concret, subliniindu-se faptul că specialiștii muzeului și-au continuat programul activităților prevăzute în lunile mai și iunie, respectând măsurile legale de prevenire și răspândire a virusului Covid-19, au fost făcute publice primele concluzii ale cercetărilor efectuate în teren. Este vorba despre cele dedicate investigației stării habitatului și biodiversității din zona Cheia-Măneciu, realizate în colaborare cu Ocolul Silvic Măneciu, ca factor de responsabilitate și competență în gestionarea patrimoniului natural din zona amintită, dar și aplicația de cercetare etnografică de teren, efectuată cu scopul valorificării patrimoniului material și imaterial din localitățile Cheia, Măneciu și Izvoarele. Astfel, au fost identificate zone și elemente valoroase de patrimoniu natural mai puțin cunoscute publicului larg precum Pepiniera de molizi, de brad caucazian și larice (n.n. – zadă (Larix), un gen de conifere din familia Pinaceae care își pierde frunzele iarna), Rezervația de brazi seculari, zonele de păduri virgine și cvasivirgine, cercetările în teren fiind efectuate de către Dragoș Grigorescu – cercetător, manager de proiect Centrul de Ecologie și Antropologie și Marin Constantin – cercetător antropolog.

cheia”Rezultatele cercetării științifice privind patrimoniul cultural material și imaterial în localitățile Cheia, Izvoarele și Măneciu s-au concretizat și în identificarea și valorificarea meșteșugurilor tradiționale privind țesutul și producerea instrumenteleor de suflat, fluiere și cavale, din partea unor meșteri locali care transmit și astăzi aceste practici către generațiile mai tinere”, au ținut să precizeze reprezentanții Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, exemplificând în acest ultim caz atelierul de cioplire a lemnului al lui Adrian Mihaiu, dar și cuverturile din lână țesute de Lila Miroiu – ambii din comuna Măneciu.
Reamintim că Muzeul “Flori de Mină” din Cheia – secție a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova – s-a îmbogățit cu Centrul de Ecologie și Antropologie pe data de 3 februarie a.c., acesta având caracter de unicat la nivel național. A fost realizat sub coordonarea prof.dr. Emilia Iancu, manager-director general al Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, un proiect mai vechi, ce viza crearea unui spaţiu dedicat studierii impactului antropic asupra naturii şi educaţiei ecologice, prinzând astfel viață, ca urmare a faptului că, în anul 2018, muzeul a fost premiat la prima ediţie a Concursului de proiecte sociale şi culturale desfăşurat de Compania Lukoil, la secţiunea „Spiritualitate şi cultură”. Amenajat în interiorul muzeului, la etaj, Centrul de Ecologie și Antropologie are în dotare o sală de conferinţă şi bibliotecă, precum şi un secretariat. Aici se pot desfăşura sesiuni ştiinţifice şi activităţi specifice de educaţie ecologică şi antropologie, la care pot participa elevi, studenţi şi profesori, dar şi turişti şi localnici, întrucât anumite acţiuni se vor desfăşura şi în aer liber. Totodată, existența acestui centru contribuie la administrarea culturală şi ştiinţifică a zonei, primele activități în teren arătâdu-și, deja, rezultatele.