AJOFM Prahova îi aºteaptã ºi pe cei din învãþãmântul gimnazial, profesional sau care au terminat facultatea

Nicoleta Dumitrescu

În cazul absolvenților prahoveni de liceu promoția 2020 care nu au dorit să urmeze cursurile unei instituții de învățământ superior, astăzi este ultima șansă de a se înregistra ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în județ. Confirmarea a venit de la Cristina Stoichici, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, care ne-a precizat faptul că data de 28 iulie 2020 este ultima zi de înscriere, având în vedere faptul că, în cazul lor, al absolvenților de liceu, indiferent dacă a fost promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile calendaristice pentru formalitățile menționate a început să curgă din data de 29 mai. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii mai multor facilități în baza legislației privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare. Potrivit unei recente centralizări, la AJOFM Prahova s-au înregistrat deja peste 455 de tineri absolvenți, fiind vorba despre cei din instituții de învățământ gimnazial, profesional, liceal, postliceal sau superior. Conform reprezentanţilor instituției menționate, din generația absolvenților promoției de anul trecut, până la sfârșitul lunii decembrie 2019 au fost înregistrați 508 tineri, intre care 242 s-au și angajat. 

Potrivit conducerii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, absolvenții promoției 2020 trebuie ca, în termen de 60 de zile de la absolvire, să se înregistreze în evidențele instituției dacă doresc să beneficieze de toate serviciile puse la dispoziție în scopul integrării lor pe piața forței de muncă. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
În ultimul caz, se regăsesc indemnizația de șomaj în cuantum de 250 de lei acordată pentru o perioadă de 6 luni, la care se adaugă alte trei luni de prelungire; primele de inserție, în condițiile angajării în termen de 60 de zile de la absolvire, în cuantum de 1.500 de lei, care se achită în două tranșe de 750 de lei, la încadrare și după 12 luni de activitate, dar și alte ajutoare financiare, de la caz la caz.
Documentele necesare pentru înregistrarea la AJOFM Prahova sunt: actul de identitate, în original și copie; actele de studii și de calificare sau adeverință din care să rezulte data absolvirii, în original și copie; declarație pe proprie răspundere că are / nu are restricții medicale care să împiedice prestarea unei anumite munci. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior,de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. ”În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile a început din data de 29 mai 2020, în conformitate cu structura anului școlar. Astfel, pentru absolvenții de liceu promoția 2020, ultima zi de încriere este 28 iulie 2020”, ne-a precizat conducerea AJOFM Prahova.
De asemenea, în cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, aceștia se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.
În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la AJOFM Prahova începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă, dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor. ”Acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Activitatea de comunicare și relații cu publicul a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova nu a fost întreruptă, însă siguranța tuturor este cea mai importantă în contextul actual. Pentru depunerea documentelor, este pusă la dispoziție adresa de e-mail ajofm@ph.anofm.ro. Pentru informații generale, se poate apela numărul de telefon 0244/577380”, au mai precizat reprezentanții AJOFM Prahova.
Potrivit unei recente centralizări, la AJOFM Prahova s-au înregistrat deja 455 de absolvenți care au finalizat anul acesta studiile, dintre care 285 au depus deocumentația necesară la sediul instituției din Ploiești, și alți 170 – la cel de la Câmpina. De adăugat și faptul că, până la data de 31 decembrie 2019, din generația anului trecut s-au înregistrat 508 absolvenți, cei mai mulți – 310 – fiind absolvenți de liceu, urmați de cei din învățământul profesional – 99, universitar – 54, postliceal – 28. Din numărul total menționat, 242 dintre absolvenții promoției 2019 s-au angajat.
De la AJOFM Prahova am mai aflat faptul că, dintre cele peste 1.900 de locuri de muncă disponibile luna trecută la nivelul județului, 323 au rămas neocupate, cele mai multe fiind pentru sudori, strungari, lăcătuși, frezori, fiind căutate și persoanele care doresc să lucreze în industria confecțiilor sau ca paznici.