În anul 2020 necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de circa 86,9 miliarde lei, determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (40,6 miliarde lei), precum și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2020, în sumă de 46,3 miliarde lei, se arată într-un document publicat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Cu alte cuvinte, atât trebuie să împrumute statul în 2020: aproape 87 miliarde lei, potrivit Hotnews.
„Ținând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât și de cel al dezvoltării pieței titlurilor de stat, deficitul bugetar urmează să fie finanțat în proporție de cca 55% de pe piața internă și respectiv 45% de pe piața externă”, se arată în document.
Conform sursei citate, de pe piețele financiare externe se are în vedere atragerea de resurse financiare în sumă totală de cca 6 miliarde euro prin emiterea de euro-obligațiuni, operațiuni de răscumpărare anticipată și preschimbare parțială a unor serii de euro-obligațiuni existente, plasamente private, în funcție de evoluțiile, condițiile și oportunitățile oferite de aceste piețe, si prin trageri din împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale.
„Prin împrumuturile externe, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere reducerea riscului de refinanțare prin extinderea duratei medii rămase a portofoliului de titluri de stat, în condiții avantajoase de cost, diversificarea bazei investiționale, precum și menținerea și consolidarea rezervei financiare în valută existentă la dispoziția Trezoreriei Statului”, spune MFP.
Pe piața internă, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea unui volum de titluri de stat în sumă de cca 55 – 57 miliarde lei, cu o structură a maturităților majoritare pe termen mediu și lung.
Astfel, pentru trimestrul I al anului 2020 Ministerul Finanțelor Publice anunță un volum indicativ cuprins între 13 și 15 miliarde lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă care vor fi lansate pe piața interbancară.
Ministerul are în vedere și emiterea de titluri de stat destinate populației, cu maturități cuprinse între 1 an și 10 ani, cu un volum estimat de cca. 10% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piața internă (cca 6 miliarde lei).