Conform proiectului de regulament, timp de cinci ani de la achiziție, nu vor avea voie să le vândă sau să le închirieze

Violeta Stoica

162 de unități locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe în Ploiești au fost transferate în luna august din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului, astfel că actualii chiriași își vor putea cumpăra garsonierele și apartamentele.
În lista publicată în Monitorul Oficial luna trecută apar blocuri ANL din Aleea Arnăuți, strada Sabinelor, strada Lupeni și strada Ion Maiorescu, astfel: Aleea Arnăuți nr. 2 – bl. T4-T5, bl. T6-T7, bl. T8-T9, bl. T10-T11-T12, T13, T14-T15-T16; Sabinelor nr. 18 – bl. 12 B; Lupeni nr. 7-9, bl. M5-M5A, locuințe și boxele aferente acestora; strada Ion Maiorescu nr. 4, bl. 33U1.
În total, este vorba despre 162 de locuințe care vor putea fi cumpărate de către chiriașii actuali beneficiari ai Programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii. În afara acestora, în proprietatea privată a statului mai sunt și blocurile ANL situate pe strada Libertății, respectiv blocurile 30, de la A la G, cu câte 20 de unități locative, precum și blocurile 85 și 86 de pe strada Domnișori, cu 30, respectiv 32 de unități locative.

Pentru vânzarea acestor locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe, Consiliul Local Ploiești va adopta un regulament în care vor fi prevăzute toate condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca garsonierele și apartamentele să poată fi cumpărate de către actualii chiriași care doresc acest lucru.
Potrivit legislației în vigoare, locuințele construite de ANL în Ploiești vor putea fi vândute titularilor contractelor de închiriere doar la solicitarea acestora, în anumite condiții, ce vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești. Vânzarea se efectuează de către Primăria Ploiești, în calitate de administrator al locuințelor, tranzacția urmând să fie încheiată în conformitate cu regulamentul local elaborat în acest sens.
Una dintre condițiile stabilite se referă la venitul pe membru de familie. Astfel, la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței, realizat în ultimele 12 luni, nu trebuie să depășească cu 100% salariul mediu net pe economie. Dacă sunt îndeplinite și alte condiții stabilite prin regulamentul local, se poate demara procedura propriu-zisă de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare. Prețul ce va fi stabilit pentru fiecare garsonieră sau apartament în parte va putea fi achitat de către actualii chiriași fie integral, la data parafării contractului, fie în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de 15% din valoarea de vânzare a locuinței și cu un comision de 1% din valoarea totală ce revine autorității publice locale.
Ratele se pot întinde, în funcție de veniturile familiei chiriașului, pe maximum 25 de ani.
Importante sunt și prevederile din regulament care privesc perioada imediat următoare vânzării-cumpărării locuințelor din blocurile ANL.
Viitorii proprietari trebuie să știe că aceste locuințe nu vor putea face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de cinci ani de la data dobândirii acestora, interdicția urmând să fie consemnată la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară. În cazul achitării în rate a costului garsonierelor sau al apartamentelor, această interdicție de înstrăinare intră în vigoare după achitarea integrală a valorii de vânzare și efectuarea transferului de proprietate asupra locuinței în favoarea beneficiarului.
Sumele obținute de către autoritatea locală în urma vânzării locuințelor ANL vor fi virate în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, după reținerea comisionului de 1% stabilit prin regulament. Banii intrați astfel în conturile ANL vor putea fi folosiți exclusiv pentru continuarea programului de construire de locuințe prin programele acestei agenții guvernamentale.