Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, mai multe locuinţe ANL din Ploieşti, care au fost atribuite cu chirie, vor putea fi vândute. Concret, în ultima şedinţă de Guvern, a fost aprobată şi o hotărâre care vizează stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.
Măsura a fost necesară pentru ca aceste locuinţe să poată fi vândute, conform prevederilor legale în vigoare, persoanelor cărora legea le conferă dreptul de a le cumpăra, la cerere, şi să fie înscrise definitiv în Cartea Funciară. Astfel, se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a 162 de unităţi locative din blocurile de locuinţe pentru tineri aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti (trecute, în condiţiile legii, în domeniul public al statului prin hotărâri ale consiliilor locale), precum şi trecerea acestor imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia.
Consiliul Local al Municipiului Ploieşti urmează să stabilească valorile de vânzare a locuinţelor, în conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.