De foarte multe ori, în urma controlului, inspectorii fiscali stabilesc obligaţii suplimentare de plată în sarcina persoanelor juridice, întocmind în acest sens un raport de inspecție fiscală. Orice act administrativ-fiscal emis de o autoritate publică poate fi însă contestat la instanța de contencios administrativ, mai ales că uneori inspectorii pot lua decizii ce nu respectă întocmai prevederile legale. Un avocat specializat în litigii comerciale și contencios administrativ poate ajuta persoanele interesate să conteste raportul de inspecție fiscală pentru motive de nelegalitate, susţin reprezentanţii departamentului de litigii comerciale ai societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, conform unui comunicat primit pe adresa redacţiei. Concret, actele administrativ fiscale pot fi contestate. Contestaţia se depune la instituţia fiscală care a emis actul. Instituţia poate admite contestaţia şi anula actul administrativ fiscal. Totodată, instituţia poate respinge contestaţia. În cazul în care decizia este de respingere, contestatarul, printr-un avocat specializat în litigii comerciale și contencios administrativ, se poate adresa instanţelor de judecată, solicitând anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile şi anularea actelor administrativ fiscale. Potrivit Legii 207/2015, a Codului de procedură fiscală, actul administrativ fiscal este nul dacă: este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competenţa; nu cuprinde datele de identificare ale persoanei împuternicite a instituţiei fiscale şi datele de identificare ale contribuabilului etc.; este afectat de o gravă şi evidentă eroare. În plus, Codul de procedură civilă arată, la art. 175, că „actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia”. Totodată, de foarte multe ori, argumentele echipei de inspecție fiscală sunt complet eronate, iar inspectorii refuză dreptul de deducere a TVA pentru servicii reale şi a căror necesitate este esenţială pentru persoana juridică. Pentru a beneficia de dreptul de deducere a TVA trebuie îndeplinite condiţia formală – în sensul că serviciile efectuate trebuie să fie justificate în baza unei facturi întocmite conform prevederilor legale şi condiţia substanţială – în sensul că serviciile trebuie să fie destinate utilizării în folosul realizării de operaţiuni taxabile. Respingerea deductibilității TVA pe alte motive decât cele prevăzute expres și limitativ de legiuitor este contrară legislației naționale și acest demers conduce la încălcarea principiului neutralităţii TVA. Prin urmare, impunerea de către fisc a unor condiţii suplimentare, cu scopul anihilării exercitării dreptului de deducere, este nelegală. Nu există act administrativ-fiscal care să nu poată fi contestat pe cale administrativă și pe cale judecătorească.
Persoanele care apelează la avocaţi specializaţi în litigii comerciale și contencios administrativ au şanse mai mari să obţină anularea rapoartelor de inspecție fiscală și a deciziilor de impunere aferente fie prin contestaţie, fie printr-o decizie a instanţei de contencios administrativ, potrivit reprezentanţilor societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.