N.D.

Pe lista noilor localităţi din Prahova în care se va realiza gratuit cadastrarea a fost inclusă şi comuna Păuleşti. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a anunţat, recent, că a iniţiat procedura de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 24 de unităţi administrativ-teritoriale din şase judeţe. Lucrările de cadastru general sunt finanţate din fonduri europene nerambursabile, ANCPI publicând în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice anunţul ce vizează „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor Etapa 1 – 24 unităţi administrativ-teritoriale – Programul Operaţional Regional, privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”. Achiziţiile se desfăşoară pe loturi, fiecare unitate administrativ teritorială reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a celor 24 de comune – printre care se regăseşte şi Păuleşti – împărţite în 24 de loturi este de 195.870 de hectare, finanţarea acestor servicii fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, procedura urmând să fie finalizată cu încheierea de contracte multianuale pentru fiecare lot pentru o perioadă de 24 de luni. Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din peste 600 de unităţi administrativ-teritoriale situate în zone rurale ale României. Selectarea unităţilor administrativ-teritoriale din zonele rurale a fost făcută după o serie de criterii, printre care: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.
De menţionat că localitatea Păuleşti este situată în partea central-sudică a judeţului Prahova, pe DN 1, la circa 2 km nord de municipiul Ploieşti şi la aproximativ 63 km faţă de Bucureşti.
Comuna Păuleşti este alcătuită din patru sate: Păuleştii Noi, Cocoşeşti, Păuleşti şi Găgeni. Suprafaţa totală a localităţii Păuleşti este de 5.398 ha, din care intravilan 940 ha, reprezentând 17,4% din teritoriul localităţii şi extravilan 4.458 ha, reprezentând 83,6%. Comuna are o populație totală de 7.500 de locuitori, în care sunt incluse şi persoanele cu viză de flotant.