În 2018, peste 700 de şomeri au luat bani de la stat lunar, cu care şi-au plătit o parte din chirie şi utilităţi, ca să se angajeze într-o localitate situată la minimum 50 de kilometri distanţă de casă. Aceştia au, în medie, 35 – 36 de ani, iar cei mai mulţi dintre ei sunt muncitori necalificaţi, asistenţi medicali, consilieri juridici, lăcătuşi mecanici, medici dentişti, arhitecţi şi doctori veterinari, arată datele comunicate exclusiv pentru Economica.net de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Statul plăteşte şomerilor care se mută într-o localitate aflată la peste 50 de kilometri distanţă faţă de casă, pentru a se angaja, 75% din valoarea lunară a chiriei şi utilităţilor la noua locuinţă, în limita a 900 de lei lunar. Aceşti bani sunt dați şomerilor sub forma unor prime de relocare acordate prin programul Prima Chirie, în vigoare din anul 2017. În primul an de implementare a programului Prima Chirie, doar 421 de şomeri au luat prime de relocare de la stat pentru a se angaja într-un oraş aflat la peste 50 de kilometri faţă de casă, au adăugat oficialii ANOFM. Condiţiile pe care trebuie să le întrunească oamenii care vor să primească bani de la stat ca să se mute în altă localitate pentru a se angaja sunt următoarele: să fie înregistraţi ca şomeri la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă; să se angajeze, cu normă întreagă, pentru cel puţin un an, într-o localitate situată la peste 50 de kilometri faţă de casă; trebuie să se mute în localitatea în care s-au angajat sau într-o localitate învecinată; trebuie să câştige cel mult 5.000 de lei net lunar la locul de muncă, nu trebuie să fie proprietarii, nici coproprietarii unei locuinţe aflate în localitatea în care vor să se mute pentru a se angaja, ori în localităţile învecinate acesteia. În 2018, ca şi în 2019, prima de relocare reprezintă 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie şi utilităţi) la noul domiciliu sau reşedinţă, în limita sumei de 900 de lei lunar. În 2018, oamenii au primit, în medie, în jur de 835 de lei de la stat ca să se mute într-o localitate aflată la cel puţin 50 de kilometri distanţă faţă de casă. Pe parcursul celor 36 de luni – perioada maximă în care pot primi primă de relocare – oamenii îşi pot schimba locuinţa, iar contravaloarea chiriei şi a utilităţilor poate varia, astfel că o persoană poate beneficia de cuantumuri diferite ale primei de relocare, în funcţie de nivelurile chiriei şi utilităţilor plătite, dar nu mai mult de 900 lei pe lună.