Andrei Nicolae,
deputat PSD Prahova

Odată cu ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, România și-a asumat dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate.
Conform informațiilor furnizate de către Agenția Națională a Persoanelor cu Dizabilități, pentru impulsionarea procesului de dezinstituționalizare a fost emisă OUG nr. 69/2018 pentru modificarea Legii nr. 448/2006, care stabilește la 50 de locuri capacitatea maximă a centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități și, în baza acestei cerințe exprese, se prevede obligația reorganizării centrelor rezidențiale cu capacitate mai mică de 50 locuri și a elaborării planurilor de restructurare pentru cele cu capacitate mai mare de 50 locuri. În acest sens au fost elaborate și aprobate, prin Decizie a președintelui ANPD, Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale și Metodologia de elaborare a planului de restructurare, pentru planificarea activităților pentru asigurarea tranziţiei persoanelor cu dizabilități beneficiare de servicii sociale din instituţii rezidenţiale de tip vechi, în alternativele de tip familial (locuințe protejate) sau rezidenţial nou-înfiinţate (centre).
Atât prin finanțare de la bugetul de stat, cât și prin fonduri europene, se urmărește extinderea infrastructurii pentru serviciile sociale dezvoltate în comunitate (locuințe protejate și centre de zi), corespunzătoare nevoilor persoanelor cu dizabilități, în scopul de a le îmbunătăți abilitățile și capacitatea de a participa activ pe piața forței de muncă și la viața socială.
Astfel, prin HG 798, cu modificările ulterioare, a fost aprobat Programul de interes național ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.
De asemenea, ținând cont de faptul că, de cele mai multe ori, tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului se transferă către centrele rezidențiale din sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, în dezacord cu politicile sociale europene şi obiectivele Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin HG 193/2018 a fost aprobat Programul de interes naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”.
Anual, Agenția Națională pentru Persoane cu Dizabilități lansează o linie de finanţare în care aplicanții eligibili sunt ONG-urile, pentru anul 2019, Metodologia de finanțare fiind elaborată de ANPD și parcurgând procedura de aprobare prin Ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale, urmând ca, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial să se lanseze Ghidul de finanțare.
Activități eligibile în vederea finanțării:
– Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu sau locuinţe protejate, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi. Dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi;
– Organizarea la nivel local, judeţean şi naţional de activităţi de educaţie nonformală, culturale, sportive, de timp liber şi recreative care implică participarea persoanelor cu dizabilităţi alături de ceilalţi, în condiţii de egalitate.
De asemenea, au fost elaborate standarde de calitate pentru servicii sociale: centre respiro/centre de criză, servicii de asistență și suport și au fost revizuite cele deja existente în sensul dezvoltării activităților/serviciilor obligatorii privind deprinderile de viață independentă, menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, a deprinderilor zilnice, de comunicare, de mobilitate, de autoîngrijire, de îngrijire a propriei sănătăți, de autogospodărire, de interacțiune, servicii de asistență și suport în luarea deciziei.