„Școala Reciclării – prezent și viitor verde” este titlul programului lansat de către Primăria Municipiului Ploiești, în colaborare cu Regia Autonomă de Servicii Publice (R.A.S.P.). Programul conține informații care vor ajuta unitățile de învățământ în punerea în aplicare a sistemelor interne de colectare selectivă a deșeurilor, oferind premii pentru cele mai performante şcoli implicate. Prin componenta informativ-educativă, programul urmărește și încurajarea utilizării infrastructurii de colectare selectivă, într-un mod civilizat. În acest an, înscrierea în program se poate face până la data de 15 martie, organizatorii menţionând că numărul de școli participante este nelimitat. Regulamentul, conținând și formularul de înscriere, este disponibil pe pagina de internet www.scoalareciclarii.rasp.ro, unitățile de învățământ cu rezultate performante în acest proiect urmând să fie premiate. Concursul, care va debuta în această lună, se va finaliza pe data de 31.05. 2019, şi va consta în diseminarea materialelor educative în rândul coordonatorilor de proiect desemnaţi la nivel de unitate de învăţământ participantă, susţinerea de seminarii în unitățile de învățământ, concomitent cu colectarea deșeurilor valorificabile la nivelul fiecărei instituții. Astfel, şcolile participante vor fi dotate cu saci/recipienţi de precolectare pentru: hârtie/carton, mase plastice/metal, sticlă, deșeuri de echipamente electrice și electronice și ulei alimentar uzat, de către operatorul de salubritate. Evidenţa cantităţilor colectate se va face atât de coordonatorul proiectului, cât şi de către operatorul de salubritate, cantitatea urmând să fie centralizată de către aceştia şi transmisă săptămânal/lunar către organizatorii proiectului pentru întocmirea clasamentului final al competiţiei.
Premiile vor fi înmânate de Ziua Mondială a Mediului, pe 5 iunie, fiind acordate primelor trei unități de învățământ care au cea mai mare cantitate de deșeuri colectată selectiv, raportată la numărul de elevi școlarizați, în ordine descrescătoare.