„Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temniţa.”
Antoine de Saint-Exupery