Violeta Stoica

Una dintre cele cinci asocieri de firme care au depus dosarele de intenție pentru realizarea autostrăzii Ploiești-Comarnic – în cadrul procedurii lansate de această dată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză – a contestat decizia luată de către autoritatea contractantă de a fi eliminată din cursă.
Asocierea Acciona Concesiones S.L. – FCC Construccion SA, cu subcontractant Acciona Construccion SA, din Madrid, a solicitat în cadrul contestației depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor anularea adresei primite de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză privind respingerea candidaturii acestui grup de firme, precum și obligarea autorității contractante să evalueze solicitarea de participare la selecția de oferte depusă de spanioli.
Mingea este acum în terenul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care, în zilele următoare, va decide dacă va da sau nu dreptate asocierii de firme din Spania, fiind în derulare comunicările între CNSC, pe de o parte, și contestatari și autoritatea contractantă, pe de altă parte.

În 22 ianuarie 2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză a comunicat spaniolilor de la Acciona Concesiones – FCC Construccion rezultatul procedurii de analizare, verificare și evaluare a solicitărilor de participare, necesare calificării în etapa a doua a procedurii de desemnare a câștigătorului parteneriatului public-privat pentru realizarea autostrăzii Ploiești-Comarnic-Brașov. Atunci au aflat reprezentanții asocierii de firme iberice despre faptul că solicitarea de participare depusă de Acciona Concesiones – FCC Construccion a fost respinsă. Potrivit documentului menționat, comisia de evaluare a luat această decizie de respingere din cauza nedepunerii unor documente solicitate de către autoritatea contractantă, dar și pe motiv că nu au fost îndeplinite toate cerințele formulate de către autoritatea contractantă.
Asocierea de firme din Madrid a depus, la rândul său, prin reprezentanții din România, contestația la această decizie, adresa de respingere a candidaturii fiind considerată nelegală și că încalcă propriile răspunsuri la solicitările de clarificări pregătite de autoritatea contractantă. Mai precis, spaniolii acuză Comisia Națională de Strategie și Prognoză că a impus în mod nelegal prezentarea unui acord de subcontractare ce nu ar putea fi încheiat – conform contestatarilor – înainte de semnarea contractului de parteneriat public-privat, de finalizarea studiilor de teren și de agrearea condițiilor financiare cu finanțatorii proiectului de realizare a autostrăzii Ploiești-Comarnic-Brașov.
Cinci asocieri de firme au depus solicitări de participare la procedura de achiziție prin care se dorește parafarea unui contract de parteneriat public-privat care să se ocupe de construirea autostrăzii care să lege Ploieștiul de Brașov. Două dintre asocieri sunt din China, una este din Austria, una – din Turcia și una – din Spania, aceasta din urmă fiind și cea respinsă.
Potrivit Studiului de fundamentare, finanțarea ar urma să fie făcută în proporție de maximum 25% de către partenerul public, respectiv instituțiile statului, iar restul de minimum 75% – de către ipoteticul partener privat.
Viitorul partener privat va avea obligația ca, în termen de 15 zile de la încheierea contractului, să înființeze o societate comercială pe acțiuni care să aibă ca obiect exclusiv de activitate realizarea, întreținerea și operarea autostrăzii Ploiești – Brașov, dar și operarea autostrăzii București – Ploiești, prin actul constitutiv care va fi anexă la contractul de parteneriat public-privat.
Conform draftului contractului-cadru publicat în SEAP, acesta ar urma să fie structurat pe mai multe etape, prima dintre acestea fiind pentru perioada de proiectare și execuție a autostrăzii Ploiești – Brașov, cu o “durată de 48 de luni de la data semnării prezentului contract”. A doua etapă a contractului ar fi perioada de întreținere și de operare a autostrăzii, pentru o durată de 20 de ani de la data finalizării perioadei de construcție.
O ultimă parte a contractului ar fi perioada de întreținere și de operare a autostrăzii București – Ploiești (tronson luat la pachet prin viitorul parteneriat), cu durata de 24 de ani, care poate începe imediat după semnarea parteneriatului public-privat, dar ulterior montării sistemului de taxare.
Conform studiului de fundamentare, taxa de utilizare a autostrăzii achitată pentru 100 de kilometri parcurși de un autoturism ar urma să fie de maximum 6,3 euro fără TVA, aceasta crescând gradual, în funcție de mijlocul de transport care tranzitează autostrada, până la valoarea de 12,6 euro/100 km pentru un autobuz sau autocar. Nivelul tarifului ar urma să fie stabilit în funcție de distanța parcursă de autovehicul, dar taxa va fi indexată anual, la data de 1 martie, cu rata de creștere a salariului mediu net din anul anterior.