N. Dumitrescu

Dacă s-ar lua în calcul numărul de mandate pentru pensii şi alte indemnizaţii, pentru diferiţi beneficiari, poştaşii din Prahova au de mers, lunar, nu glumă! Confirmarea a venit  chiar de la reprezentanţi ai Oficiului Judeţean de Poştă Prahova, potrivit cărora, luna trecută, în judeţ s-au primit spre achitare un total de aproape 230.000 de astfel de mandate, cele mai multe – peste 130.000 – fiind pentru prahovenii beneficiari de pensii de asigurări sociale. În genţile burduşite cu documente ale poştaşilor se regăsesc, lunar, de asemenea, şi mandatele pentru veterani, cele pentru beneficiarii de alocaţii complementare, alocaţii pentru copii, pentru venitul minim garantat, indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap sau  şomeri. 

Modalitatea distribuirii pensiilor a fost unul dintre subiectele discutate, la începutul acestei săptămâni, în cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Prahova, organizată lunar de către Instituţia Prefectului Prahova. Astfel, potrivit unor informaţii transmise de către Oficiul Judeţean de Pensii Prahova, conform convenţiei încheiate între Compania Naţională Poşta Română şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, achitarea mandatelor pentru plata drepturilor de pensie şi alte tipuri de drepturi băneşti se efectuează numai în zilele lucrătoare, la domiciliul destinatarilor, pe străzi, cu respectarea datelor de plată stabilite şi comunicate prin poştă. Achitarea la domiciliu a pensiilor se efectuează în conformitate cu datele stabilite prin graficul întocmit şi aprobat pentru fiecare subunitate poştală. Astfel, plata mandatelor pensiilor de asigurări sociale se efectuează la domiciliul pensionarilor în perioada 1-15 ale lunii, sumele fiind virate de către Casa Judeţeană de Pensii Prahova în trei tranşe. S-a mai menţionat, de asemenea, că plata diverselor tipuri de sume către beneficiari din judeţ se realizează prin intermediul a 159 de subunităţi poştale, respectiv 45 de oficii poştale şi 114 ghişee şi agenţii poştale. Lunar, la domiciliile celor îndreptăţiţi se achită drepturile prin factori şi agenţi poştali, numărul acestora fiind de 376, dintre care 170 de factori poştali distribuie trimiterile poştale şi cele din convenţii în mediul urban, iar 119 factori şi 87 de agenţi poştali în mediul rural.
Şi analizând numărul de mandate care este distribuit lunar de către poştaşi în tot judeţul, e uşor de observat că aceştia au de mers, nu glumă! Iar cu titlu de exemplificare stă numărul de mandate distribuite, în luna ianuarie 2019, atât la nivel de judeţ, cât şi la Ploieşti. Concret, luna trecută, Oficiul Judeţean de Poştă Prahova a primit spre achitare un total de 229.585 de mandate pentru mai multe categorii de beneficiari: 130.398 pensionari de asigurări sociale (din care 28.524 sunt din Ploieşti) ; 2.139 – veterani (din Ploieşti sunt 436); 5.885 – agricultori (din Ploieşti sunt 73); 5.538 – alocaţii complementare (Ploieşti – 364); 50.331 – alocaţii copii (Ploieşti – 8.370); 4.212 – beneficiari ai venitului minim garantat (Ploieşti – 278); 27.325 – beneficiari de indemnizaţii persoane cu handicap(Ploieşti – 6.722); 1.772 – indemnizaţii de şomaj (Ploieşti – 174), cărora li se alătură 634 de prahoveni – pensionari ai Ministerului de Interne (Ploieşti – 276), 632 – ai Ministerului Apărării Naţionale (Ploieşti – 408), 30 – ai SRI ( Ploieşti 22).
De departe, poştaşii sunt cei mai aşteptaţi, la început de lună, de către persoanele vârstnice, în funcţie de categoria de pensie, cuantumul pensiei medii de asigurari sociale de stat fiind structurată astfel: pensia pentru limita de varstă – 1.444 de lei; pensia anticipată – 1.421 de lei; pensia anticipată parţială – 1.057 de lei; pensia de invaliditate – 637 de lei lei; pensia de urmaş – 692 de lei.
În ceea ce priveşte venitul minim garantat, la nivelul lunii decembrie 2018, pentru cei 4.212 beneficiari, existenţi şi la nivelul lunii ianuarie 2019, s-au achitat 1.076.062 de lei, suma medie fiind de 255, 48 de lei.