N. D.

Pentru locuitorii oraşului, proprietari de teren şi animale, Primăria Câmpina a venit cu informaţii de interes legate de termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol. Ca urmare, până la sfârşitul lunii februarie, pot fi comunicate datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică. De asemenea, între 1 şi ultima zi a lunii mai a.c., trebuie comunicate datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor. În acest sens, Primăria Câmpina a ţinut să precizeze:”Reamintim tuturor proprietarilor de terenuri agricole – arabil, păşuni, fâneţe, livezi – situate pe raza municipiului Câmpina, ca şi deţinătorilor următoarelor categorii de animale – bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, păsări, familii de albine – necesitatea declarării lor anual, în Registrul agricol al municipiului Câmpina, inclusiv în cazul în care nu au intervenit modificări faţă de anul precedent”. Subliniindu-se faptul că declaraţia anuală, sub semnătură proprie, se efectuează în vederea menţinerii unei corecte evidenţe, reprezentanţii autorităţilor locale din Câmpina au reamintit şi faptul că persoanele care nu respectă aceste cerinţe riscă să fie amendate. Astfel, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 de lei la 500 de lei în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 de lei la 1.500 de lei în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte: refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din Registrul agricol, dar şi nedeclararea, la termenele şi în forma stabilită de ordonanţă sau de normele tehnice, după caz, a datelor care fac obiectul Registrului agricol. Astfel, pentru efectuarea declaraţiilor, municipalitatea câmpineană roagă cetăţenii să se adreseze Serviciului administraţie publică locală, agricol, relaţii cu publicul din cadrul primăriei, care se află în clădirea principală.