1840: Eforia Școalelor dă actul prin care se decide că țiganii au dreptul de a învăța alături de toți ceilalți cetățeni.
1951: Intră în vigoare Convenția cu privire la prevenirea și reprimarea genocidului, adoptată de Adunarea Generală a ONU, la 9 decembrie 1948. România a aderat la Convenție la 3 noiembrie 1950.