F. T.

“Direcția Silvică Prahova a obținut, din luna mai 2013 și până în prezent, atestatul privind certificarea managementului forestier din partea organismului de certificare «Soil Association Woodmark» Marea Britanie, ca o confirmare a modului durabil în care se face gestionarea fondului forestier proprietate publică a statului”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de purtătorul de cuvânt al instituției care gestionează suprafața păduroasă a județului, inginer Cosmin Birjaru.
În documentul de presă menționat se mai menționează faptul că “Direcția Silvică Prahova și-a asumat respectarea a 10 principii cuprinzând 56 criterii privind managementul certificat al pădurilor, printre acestea numărându-se respectarea dreptului de proprietate şi a celui de folosinţă, împreună cu responsabilităţile aferente; respectarea drepturilor populaţiilor locale; valorificarea eficientă şi raţională a tuturor beneficiilor pădurii; evaluarea şi limitarea impactului asupra mediului; întocmirea şi punerea în aplicare a unui plan de management pe termen mediu şi lung; evaluarea şi monitorizarea permanentă a stării pădurii; menţinerea şi protejarea pădurilor cu mare valoare conservativă; realizarea de plantaţii care să ducă atât la satisfacerea nevoilor de lemn, cât şi la integrarea în cadrul natural fundamental a viitoarelor păduri”. Practic, din anul 2013 și până în prezent, Direcția Silvică Prahova a fost vizitată de mai multe ori de către organismul internațional de audit, ultima vizită fiind în luna martie a acestui an, iar suprafața totală certificată este de 9.0075 ha.
“Din punct de vedere economic, faptul că Direcția Silvică Prahova este certificată privind managementul forestier a determinat firme din domeniul exploatării și prelucrării lemnului, cu activitate în județul Prahova, să obțină la rândul lor atestat de certificare, astfel încât să poată pătrunde pe noi piețe de desfacere. Participarea firmelor atestate la lanțul de custodie a lemnului certificat oferă acestora avantaje, dat fiind faptul că există deja beneficiari care vând produse finite sau semifinite provenite numai din păduri certificate și exploatate și prelucrate doar de către operatori certificați” , sunt avantajele care rezultă, conform analizei efectuate la nivelul Direcției Silvice Prahova.
Cu referire la transparența instituției se mai menționează faptul că “Direcția Silvică Prahova pune la dispoziția comunităților locale, în timp util, informații cu privire la masa lemnoasă ce se exploatează la nivelul localităților și întocmește parteneriate cu primăriile în vederea furnizării lemnului de foc către populație. Tot pentru populațiile locale, deși profitul este minim, dezvoltăm activități de recoltare a fructelor de pădure (128 tone) și a plantelor medicinale (30 tone). Acestea reprezintă, în multe cazuri, importante surse de venit pentru anumite categorii sociale defavorizate. De asemenea, în ultimii 5 ani, am dezvoltat activități de parteneriat cu unitățile de învățământ, în vederea completării cunoștințelor despre pădure ale elevilor, și cu organizațiile non-guvernamentale care administrează arii naturale protejate”.
În plus, ca o dovadă a preocupării pentru viitorul pădurilor prahovene, “toate lucrările de împăduriri care se fac de către Direcția Silvică Prahova, în fondul forestier național, utilizează material din speciile incluse în tipul natural fundamental de pădure specific fiecărui ecosistem local, în felul acesta încercându-se promovarea pădurii naturale. Este interzisă introducerea în compozițiile de împădurire a speciilor exotice sau care nu corespund tipului de pădure local”.