N. Dumitrescu

Recent, comuna Păuleşti a fost selectată pentru desfăşurarea campaniei naţionale “România reciclează”. Acţiunea a fost desfăşurată de Asociaţia Environ, în parteneriat cu Asociaţia Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor şi în colaborare cu Primăria Păulești, constând în colectarea echipamentelor electrice și electronice scoase din uz și a bateriilor uzate. Conform organizatorilor, locuitorii din Păuleşti au fost receptivi la această campanie, mai ales că au avut prilejul să scape de aparatele electrocasnice care erau vechi şi ocupau spaţiul inutil în locuinţe. Concret, în cadrul acestei acţiuni, la Păuleşti au fost colectate două tone de echipamente electrice şi electronice vechi, la care s-au adăugat şi 34 de televizoare, 12 frigidere, dar și mașini de spălat, aspiratoare nefuncţionale. Mai mult decât atât, o parte dintre locuitorii care au răspuns provocării de a participa la acţiunea “România reciclează” au fost şi premiaţi. “În jur de 30 de gospodării şi peste 70 de locuitori implicaţi în campania naţională de reciclare au fost recompensaţi cu tichete valorice pentru echipamentele predate, respectiv bonuri în valoare de 10 lei pentru 10 kg de echipamente uzate predate”, au menţionat organizatorii campaniei de colectare a aparaturii reciclabile.
Campania naţională „România Reciclează” își propune să crească gradul de informare și conștientizare al populaţiei cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate. Potrivit prevederilor OUG nr.5/2015, autorităţile locale au obligaţia de a asigura colectarea echipamentelor vechi provenite de la gospodăriile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare – un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de unul pe localitate – sau colectarea periodică realizată cu operatori desemnaţi.
În Prahova, campania naţională „România Reciclează” s-a desfășurat deja în Mănești și Lipănești și va continua, în a doua jumătate a lunii noiembrie, în Slănic și Urlaţi.
De altfel, includerea comunei Păuleşti în această acţiune nu este întâmplătoare, având în vedere faptul că autorităţile locale – în mod special primarul comunei, Sandu Tudor – au considerat că dezvoltarea tuturor satelor comunei presupune inclusiv aspectele ce ţin de salubritate. Şi cum, la rândul lor, autorităţiler europene au pus un mare accent în mod special pe colectarea selectivă a gunoiului, în comună a fost implementată această modalitate, containere speciale fiind amplasate nu doar pe raza localităţii, ci şi la unităţile de învăţământ.
Concret, urmare a apelului Primăriei Păuleşti de a se colecta selectiv deşeurile, respectându-se semnificaţia fiecărui container în parte, locuitorii comunei au înţeles care este importanţa reciclării, ca abonaţi ai serviciului de salubritate, aceştia având obligaţia ca în pubela pe care o au în gospodărie să depoziteze exclusiv gunoiul menajer, iar deşeurile reciclabile să fie depozitate în containele speciale. Respectiv, în containerele de culoare galbenă – deşeurile de plastic, PET şi metal; în cele albastre- deşeurile de hârtie sau carton; în cele verzi – sticlă.