V. Stoica

Consilierii locali ploieșteni vor avea de aprobat criteriile-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în Ploiești de către Agenția Națională a Locuinței.
Potrivit proiectului hotărârii, titularul cererii unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, principalul criteriu fiind acela de a nu deține și să nu fi deținut anterior o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, obligatoriu pe teritoriul municipiului Ploiești. Repartizarea locuințelor trebuie făcută luând în considerare o serie de criterii de ierarhizare a solicitanților, având în vedere că fondul disponibil este limitat. Astfel, în funcție de situația locativă de la momentul depunerii cererii, de starea civilă, de starea de sănătate, de nivelul de studii, de venit și dacă solicitantul provine dintr-o familie cu situație socială deosebită, se întocmește lista beneficiarilor de locuințe.
Conform proiectului, cele mai mari punctaje le vor obține în ierarhie persoanele care stau cu chirie și au o suprafață locuibilă restrânsă, sunt căsătorite, au mulți copii, au o stare de sănătate care necesită mai mult spațiu pentru îngrijire, au cererea depusă de mai multă vreme, provin din case de copii, au studii superioare sau venitul mediu net lunar pe membru de familie este mai mic decât salariul minim pe economie.