N. D.

Un fost secretar al municipiului Ploieşti a fost găsit în starea de incompatibilitate. Este vorba despre Anabell Olimpia Măntoiu, informaţia fiind făcută publică, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă, de către Agenţia Naţională de Integritate – instituţie prin intermediul căreia s-a putut afla faptul că fostul secretar al municipalităţii ploieştene a şi avansat pe plan profesional, în momentul de faţă ocupând funcţia de Şef serviciu în cadrul Ministerului Mediului. „În perioada 31 mai 2017- 2 aprilie 2018, Măntoiu Anabell Olimpia a deţinut simultan calitatea de funcţionar public în cadrul Primăriei Ploieşti şi pe aceea de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, aliantul 2, litera c din Legea 161/2003”, se arată în documentul transmis de către ANI. Potrivit instituţiei, ca şi alţi patru funcţionari publici din alte judeţene găsiţi incompatibili, Anabell Măntoiu a încălcat prevederile legale conform cărora funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, respectiv funcţii în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice sau în cadrul regiilor autonome, al societăţilor comerciale ori alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public. Subliniindu-se că „persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii, elementele de identificare, precum şi drepturile de care beneficiază, respectiv de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere în scris”, în comunicatul ANI se mai precizează: „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.