N. Dumitrescu

Începând de ieri, timp de trei zile, la nivelul judeţului Prahova va fi verificată starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, în cadrul unui control tematic demarat de către Ministerul Apelor şi Pădurilor. În acest context, în prima zi de desfăşurare a acestor acţiuni, subprefectul judeţului, Emil Drăgănescu, a avut şi o întrevedere cu membrii comisiei instituite la nivel de judeţ care are ca activitate exact tematica verificărilor menţionate. Din comisia de verificare face parte și un reprezentant al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova. Ieri, membrii acestei comisii s-au deplasat pe teren, pe agendă figurând verificarea stării tehnice și funcționale a digului din comuna Șirna, verificarea stării tehnice și funcționale a barajelor și a digurilor de contur a acumulărilor permanente mici – respectiv barajul de priză Nedelea, precum şi a existenţei perdelelor forestire în zona digurilor, verificarea, la nivelul Primăriilor Șirna și Ariceștii Rahtivani, a modului în care au fost afișate în locuri publice materialele informative privitoare la apărarea împotriva inundațiilor. Astăzi, verificările vor viza lucrările de regularizare a cursurilor de apă, cu evidențierea zonelor colmatate, din comunele Bătrâni, Drajna și Strachiojd, dar și situația stocului de materiale și mijloace de apărare existente la Barajul Măneciu. În ultima zi a controlului, respectiv pe data de 9 noiembrie, vor fi verificate stocurile de materiale și mijloacele de apărare existente la magazia centrală şi centrul de intervenţie rapidă de la Ploiești, dar și măsurile întreprinse pentru reactualizarea planurilor de acțiune în caz de accident la barajele Paltinu și Măneciu. Totodată, se va verifica, la nivelul Consiliului Județean Prahova, stadiul integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean și local.