N. D.

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) continuă să facă verificări în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei ce vizează incompatibilităţile în rândul aleşilor locali. Astfel, instituţia a făcut public faptul că, recent, a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a opt aleși locali, unul dintre aceştia fiind prahovean. Este vorba despre Viorel Barbu, viceprimar al comunei Lapoș, care a fost găsit incompatibil. “În perioada 15 decembrie 2016 – 10 iunie 2017, Barbu Viorel a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Lapoș, județul Prahova, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, aplicabile până la data 10 iunie 2017. Art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 prevede faptul că funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”, a anunţat ANI. S-a precizat faptul că toţi aleşii care au fost găsiţi în starea de incompatibilitate şi de conflict de interese administrativ, inclusiv viceprimarul din Lapoş, au fost informați despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, respectiv de a fi asistați sau reprezentați de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. De asemenea, s-a mai menţionat că fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective.
“Persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, a mai precizat ANI.