PSD a depus la Senat un proiect de lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, subordonată Ministerului Agriculturii, care are ca scop promovarea şi implementarea unei strategii naţionale pentru produsele agroalimentare de calitate, conform Mediafax. Scopul proiectului este acela de a promova obţinerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntară, denumite în continuare produse de calitate, şi de a asigura un marketing corespunzător acestor produse. Potrivit iniţiativei legislative, agenţia menţionată va avea următoarele atribuţii: elaborează, implementează şi promovează strategia naţională pentru produsele agroalimentare de calitate, elaborează şi implementează programe de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate, asigură transferul de informaţii specifice între operatorii economici, asigură consultanţă şi asistenţă tehnică necesară producătorilor de produse agroalimentare de calitate, autorizează importul produselor ecologice din terţe ţări în UE. Totodată, agenţia va exercita principalele funcţii: de autoritate de stat în domeniul calităţii şi marketingului produselor agroalimentare de calitate, de strategie, prin care asigură întocmirea şi propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului, de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite de acesta. „Obiectivul principal al agenţiei este acela de a creşte numărul de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti şi de certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative instituite la nivel naţional şi european, în vederea promovării acestora. Prin propunerea legislativă de înfiinţare a Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare (ACMPA) se urmăreşte modelul aplicat la nivel european prin delegarea de la DG AGRI a competenţelor de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate către CHAFEA (Consumer, Health and Food Executive Agency-n.r)”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. Iniţiatorii proiectului de lege susţin că folosirea unor sisteme de calitate pentru producători poate fi benefică pentru economia rurală, România confruntându-se în ultimii ani cu un puternic deficit comercial în domeniul agroalimentar. „Folosirea unor sisteme de calitate pentru producători prin care aceştia să fie recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate poate fi benefică pentru economia rurală. În ultimii ani România se confruntă cu un puternic deficit de balanţă comercială în domeniul agroalimentar. Comerţul exterior este dominat de produsele agricole neprelucrate, în timp ce pe piaţa naţională se introduc cantităţi importante de produse alimentare cu valoare adăugată”, precizează iniţiatorii în expunerea de motive. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare a fost înregistrată la Senat pe 5 septembrie, prin for sesizat, iar forul decizional o să fie Camera Deputaţilor.