Sfântul Autonom a fost episcop în Italia. În timpul prigoanelor lui Diocletian, a părăsit Italia stabilindu-se în Bitinia (Asia Mică), în localitatea Soreus, aducând aici mulţi păgâni la credinţă creştină şi construind o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Împăratul Diocletian a ordonat arestarea sfântului, drept pentru care acesta se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagră iar apoi a plecat să predice în Asia. La întoarcerea, a predicat în împrejurimile Soreusului, la Limna, luminând pe mulţi cu Lumina Sfintei Evanghelii. Unii dintre păgâni, cuprinşi fiind de invidie şi ura, au venit la Soreus, au năvălit în Bierica Sfântului Arhanghel Mihail în timpul slujirii Sfintei Liturghii şi l-au ucis pe Sfântul Autonom în altar, şi alături el mulţi alţi creştini care se aflau în biserică. Diaconiţa Maria a scos mai apoi trupul sfântului de sub o grămadă de dărâmături îngropându-le.