Rodica Paraschiv, deputat PSD de Prahova

Una dintre cele mai dezbătute legi este Legea 1/2011 a Educației Naționale. De la apariție și până în prezent, a suferit aproape 50 de modificări, completări sau rectificări, toate având ca scop promovarea unui învățământ orientat spre valoare, creativitate, competențe și abilități de utilitate directă în profesie și în societate, în scopul respectării misiunii de formare prin educație a infrastructurii mentale a societății româneșți, în acord cu noile cerințe derivate din statutul de țară membră a Uniunii Europene. În prima zi de activitate în comisii, în cadrul noii sesiuni parlamentare, în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în calitate de comisie avizatoare, a fost dezbătută propunerea legislativă PLX 320/2018, pentru completarea Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale. Propunerea a fost inițiată de un număr de 65 deputați și senatori de la toate partidele – printre care mă număr și eu – pentru că atunci când se legiferează pentru educație acest lucru se face pentru viitor, pentru toată societatea, iar opiniile politice trebuie corelate pentru construirea unui viitor bun și a unor generații educate.
Propunerea are ca obiect de reglementare completarea legii în sensul acceptării de către unitățile de învățământ și a persoanelor care nu dețin cod numeric personal. Nașterile neînregistrate sunt un simptom al inechităților și disparităților dintr-o societate. Cei mai afectați sunt copiii care fac parte din anumite grupuri etnice, provin din zone rurale greu accesibile, din familii sărace, din mame fără educație sau lipsite la rândul lor de documente de identitate. Stabilirea identității pe cale legală prin alocarea unui cod personal de identificare oferă copiilor drepturile fundamentale de care pot beneficia în condițiile legii.
Statele semnatare ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, printre care și România, și-au asumat asigurarea până în anul 2030 a identității legale a tuturor cetățenilor, pornind de la înregistrarea pe cale legală a nașterii. Identificarea copiilor de vârstă școlară care nu frecventează școala pe motiv că nu dețin un cod numeric personal și un certificat de naștere este un pas esențial pentru rezolvarea acestei probleme. Soluționarea presupune implicarea autorităților și a serviciilor sociale. În speță, minorii fără CNP vor fi luați în evidență de către serviciile de asistență socială din circumscripția unității școlare la care au solicitat înscrierea, demarând totodată procedurile legale de înscriere în registrele de stare civilă, conform legii, după identificarea lor de către organele de poliție, după caz.
Se face astfel încă un pas pentru asigurarea dreptului fundamental la educație precum și pentru respectarea angajamentelor internaționale prin care statele membre ale ONU, Consiliului Europei și Uniunii Europene se obligă să confere fiecărei persoane dreptul la învățământ gratuit și obligatoriu. Copiii sunt considerați un grup vulnerabil care, fără statut legal, se confruntă cu bariere legale și administrative. Propunerea a primit un aviz favorabil, urmând să fie dezbătută în Comisia sesizată în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.