• Termenul limită pentru încheierea de contracte de asigurare socială este sfârşitul acestui an

Nicoleta Dumitrescu

 Conştienţi de faptul că, la pensie, orice leu contează, tot mai mulţi prahoveni au apelat la posibilitatea legală de a “cumpăra vechime”. Această procedură a intrat în vigoare în toamna anului 2016, termenul limită până la care cei interesaţi pot încheia un contract de asigurare socială, la casele judeţene de pensii, fiind 31 decembrie 2018. Conform unei centralizări, până la data de 27 august anul acesta, Casa Judeţeană de Pensii Prahova a încheiat aproape 1.800 de astfel de contracte. Persoanele care pot  beneficia de prevederile acestei legi sunt cele care nu au avut calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială ori nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită asigurarea. Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare, respectiv pentru cel mult cinci ani anteriori încheierii acestui document. 

Intrată în vigoare acum doi ani, în luna octombrie, Legea nr. 238/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 968 din 7.12.2017, stipulează că încheierea contractului de asigurare socială, în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016, cu modificările ulterioare, poate fi solicitată până la data de 31.12.2018, fiind al doilea termen de prelungire, după cel fixat iniţial, care a fost pe 27 aprilie 2017. “Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2018. Suma reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, care se 3-aachită într-o tranșă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. În situația contractelor de asigurare socială care se vor încheia în data de 31.12.2018, plata contribuției de asigurări sociale nu poate fi făcută decât într-o singură tranșă, în aceeași zi. Persoanele care au încheiat contractul de asigurare în temeiul Legii nr. 186/2016, anterior datei de 01.01.2018 și nu au efectuat plata integral vor fi notificate, precizâdu-li-se posibilitatea efectuării plății până la data de 31.12.2018. Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2018, cu menținerea efectelor dobândite în temeiul acestuia”, ne-au precizat reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Prahova.
În conformitate cu prevederille legale, poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare. Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie; procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar; declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la sediul Casei Județene de Pensii Prahova. Contractul de asigurare socială se încheie numai pentru perioade anterioare, respectiv pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, sunt alese de persoana care încheie contractul şi nu pot fi mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei. Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria Casei Județene de Pensii Prahova sau în contul deschis de către instituție la Trezoreria Statului.
Prezându-ne că, până la data de 27 august 2018, Casa Județeană de Pensii Prahova a încheiat 1.777 astfel de contracte, reprezentanţii instituţiei au mai adăugat : ”Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează, ca și până acum, prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În prezent, pentru aceste contracte, contribuția de asigurări sociale este de minimum 475 de lei, iar numărul contractelor aflate în derulare este de peste 3.360”.