Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE – a aprobat noile tarife de racordare la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, potrivit Mediafax.
În prezent, branşarea şi avizarea branşării se tarifează cu 1.500 până la 5.000 de lei, în funcţie de complexitatea lucrărilor. Noile tarife stabilite acum de ANRE sunt maximale şi pornesc de la 450 de lei pentru un debit de 10 mc/oră, ajungând la 4.500 de lei pentru un debit de 500 mc/oră.
Noile tarife au fost aprobate prin Ordinul ANRE nr. 165/2018. Grila de tarife poate fi consultată prin accesarea următorului link: http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/preturi-si-tarife-gn/2018.
În procesul de stabilire şi actualizare a noilor tarife, ANRE a avut, în principal, în vedere costurile reale ale procesului de racordare, urmărind totodată şi suportabilitatea acestor costuri de către viitorii utilizatori ai sistemelor de distribuţie a gazelor
naturale, tarifele aprobate având un caracter maximal.
Potrivit ANRE, la stabilirea tarifelor de racordare au fost luate în considerare costurile activităţilor cuprinse în contractul de racordare, respectiv: obţinerea certificatului de urbanism; obţinerea avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate; obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare; proiectarea instalaţiei de racordare; verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare de către un verificator de proiecte atestat de ANRE; execuţia instalaţiei de racordare; urmărirea lucrărilor privind execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.
„Prin limitarea valorilor componentelor de mai sus şi prin stabilirea unui nivel maxim, ANRE a avut în vedere prevenirea posibilelor tendinţe de încărcare a costurilor pentru fiecare componentă a tarifului de racordare, ceea ce ar fi condus la o majorare accentuată şi nejustificată a acestora”, precizează Autoritatea.
Deşi responsabilitatea procesului de racordare revine deţinătorilor reţelelor de distribuţie, solicitanţii au dreptul să aleagă operatori economici autorizaţi ANRE în regim concurenţial pentru realizarea activităţilor necesare proiectării şi executării instalaţiilor de racordare.