„Limba unui popor este floarea lui cea mai de preţ, o floare a întregii lui vieţi spirituale.”
K.D. Uşinski