„Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă.”
Nicolae Iorga