CNAS reaminteşte furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, dar şi asiguraţilor, că termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018. CNAS a făcut această precizare, prin intermediul unui comunicat de presă, deoarece în ultimele zile instituţia a primit semnalări telefonice că unii furnizori aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate de la nivel de judeţ au refuzat să acorde servicii medicale persoanelor asigurate, sub motiv că acestea deţin carduri cu termenul de valabilitate inscripţionat depăşit.
“Menţionăm că aceste carduri sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de doi ani după data de expirare a valabilităţii inscripţionată pe suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani. În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate este 31 decembrie 2019. Totodată, cardurile naţionale de sănătate noi care se emit începând cu data de 1 august 2018 au de la început durata de valabilitate de şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri de Guvern”, a menţionat CNAS, în comunicatul de presă.
Totodată, s-a mai reamintit faptul că acest document este personal şi netransmisibil, unul dintre rolurile cardului naţional de sănătate fiind de a certifica faptul că serviciile medicale decontabile din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului respectiv.