Nicoleta Dumitrescu

Faptul că vinurile prahovene sunt recunoscute atât la nivel naţional, cât şi internaţional, este deja o certitudine, nu de puţine ori parfumul şi gustul unora dintre ele primind distincţii şi medalii la renumite competiţii de peste hotare. De altfel, nu întâmplător cea mai cunoscută podgorie din Prahova – Dealul Mare – mai este denumită şi “Patria vinurilor roşii”, în contextul în care, datorită calităţilor lui deosebite şi a recunoaşterii internaţionale, unul dintre cele mai cunoscute vinuri din această zonă – Feteasca Negră – este supranumit şi “Ambasadorul vinurilor româneşti”. Numai că, la nivelul judeţului mai sunt şi alte zone în care este cultivată cu succes viţa de vie, printr-un un recent ordin, semnat de ministrul Agriculturii, fiind nominalizate, la nivel naţional, arealele viticole şi fiind stabilită o încadrare a localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole. Judeţul nostru se regăseşte în Regiunea viticolă a dealurilor Munteniei, fiind nominalizate cinci centre viticole – Boldeşti, Valea Călugărească, Urlaţi-Ceptura, Tohani, Cricov, care reunesc zeci de localităţi, atât din mediul urban, cât şi în cel rural. De altfel, cele mai cunoscute zone viticole nominalizate în acest ordin ministerial se regăsesc şi pe celebrul “Drum al vinului”, proiect al Consiliului Judeţean Prahova de promovare a judeţului, dar şi de atragere a turiştilor români şi de peste mări şi ţări.

Ordinul nr. 1.205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole, ce poartă semnătura ministrului Agriculturii Petre Daea, a fost publicat în Monitorul Oficial la sfârşitul lunii trecute. Aşa cum este menţionat şi în document, necesitatea adoptării unui asemenea ordin a venit luându-se în considerare anumite modificări aduse la o serie de acte normative, respectiv Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, Hotărârea de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, dar şi organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.
În ceea ce priveşte judeţul Prahova, acesta se regăseşte în Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei, cu menţiunea că în cazul Podgoriei Dealu Mare au fost nominalizate cinci centre viticole. De altfel, au fost enumerate şi localităţile care se regăsesc în aceste centre, numărul oraşelor şi al satelor pe ale căror dealuri este cultivată viţa de vie fiind de ordinul zecilor. Astfel, în centrul viticol Boldeşti se regăsesc oraşul Boldeşti-Scăeni, în care este inclus şi renumitul cartier Seciu, precum şi comunele Bucov (cu satele Bucov şi Pleaşa), şi Plopu (satele Plopu şi Gâlmeia). În Centrul viticol Valea Călugărească se regăsesc comunele Valea Călugărească (satele Valea Călugărească, Valea Largă, Valea Nicovani, Valea Poienii, Valea Ursoii, Vîrfurile, Schiau, Rachieri, Valea Mantei, Valea Popii) şi Bucov (satele Chiţorani, Valea Orlei, Bighilin) şi Albeşti Paleogu (satul cu acelaşi nume). În centrul viticol Urlaţi-Ceptura se regăsesc oraşul Urlaţi, comuna Ceptura (satele Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Malu Roşu, Rotari, Şoimeşti), Fîntînele (satele Fîntînele, Bozieni) şi Vadu Săpat (Vadu Săpat, Ghinoaica, Ungureni). În Centrul viticol Tohani sunt incluse comunele Gura Vadului (Gura Vadului, Perşunari, Tohani), Călugăreni (Călugăreni, Valea Scheilor), Jugureni ( Jugureni, Boboci). În centrul viticol Cricov, ultimul nominalizat în ordinul semnat de ministrul Petre Daea, se regăsesc cele mai multe comune, respectiv sate, şi anume: Apostolache (satele Apostolache, Buzota, Valea Cricovului, Mârlogea, Udreşti), Gornet- Cricov (Gornet-Cricov, Priseaca, Valea Seacă, Dobrota, Coşerele, Ţărculeşti), Chiojdeanca (Chiojdeanca, Trenu, Nucet), Sângeru (Sângeru, Tisa, Mireşu Mare, Mireşu Mic), Podenii Noi (Podenii Noi, Valea Dulce, Popeşti), Iordăcheanu (Iordăcheanu, Valea Cucului, Moceşti, Străoşti, Plavia).

„Drumul vinului”, invitaţie la plimbare prin vii şi degustări de vinuriDrumul Vinului

Trecând în revistă lunga listă a localităţilor care se regăsesc incluse în centrele viticole, e uşor de observat că o parte dintre acestea sunt dispuse pe şi în celebrul “Drum al vinului”. Proiect al Consiliului Judeţean Prahova, scopul acestuia este atât de promovare a judeţului, cât şi de atragere a cât mai multor turişti din ţară şi străinătate. “Drumul Vinului” – care reeditează un segment mai vechi dintr-un drum al vinului folosit de romani, care străbatea Europa – trece prin podgoriile renumite ale judeţului şi include popasuri la conace, curţi domneşti şi mănăstiri. Drumul străbate localităţile Filipeştii de Târg, Băicoi, Boldeşti, Bucov, Pleaşa, Valea Călugărească, Iordăcheanu, Urlaţi, Ceptura, Fîntînele, Tohani, Gura Vadului, Călugăreni, iar pentru a exploata în totalitate ,,aurul lichid” s-au introdus în circuitul turistic vitivinicol cramele de la Urlaţi şi Azuga, unde sunt oferite spre degustare vinuri şi spumante excepţionale, însoţite de meniuri câmpeneşti tradiţionale.
Şi prin intermediul acestui proiect a fost scoasă în evidenţă Podgoria Dealu Mare. Supranumită şi “Patria Vinurilor Roşii”, această podgorie este, de departe, cel mai închegat spaţiu viticol românesc, cu condiţii pedoclimatice foarte asemănătoare cu cele din regiunea Bordeaux, aflându-se pe aceeaşi latitudine.