N. D.

Sezonul estival reprezintă, pentru oricine, un motiv de bucurie, pentru că este atribuit perioadei vacanţei şi a concediilor, vremea fiind prielnică ieșirilor în natură. Însă, pentru cei cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, această perioadă constituie și un motiv de îngrijorare, din cauza posibilităţii creșterii riscului izbucnirii unor incendii la unități turistice, zone de agrement și fond forestier. Astfel, pentru a preveni astfel de evenimente nedorite, iar vacanţa să fie una în siguranţă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova le reamintește administratorilor unităților turistice – cabane, campinguri, pensiuni, hoteluri, moteluri – recepționerilor, cadrelor didactice însoțitoare ale grupurilor de copii și elevi, precum și turiștilor amatori de drumeții montane, măsurile ce se impun a fi respectate în această perioadă. Concret, la cazare, turiștii sunt obligați să se informeze despre regulile de prevenire a incendiilor și modul de comportare și evacuare în caz de incendiu; în spațiile de cazare nu trebuie utilizate receptoare electrice improvizate sau care prezintă defecțiuni, şi nu trebuie lăsată sub tensiune aparatura electrică nesupravegheată. De asemenea, trebuie evitat fumatul în spațiile de cazare şi trebuie respectate interdicțiile privind accesul în zonele de agrement. Pentru că, de regulă, vara, pădurea reprezintă unul dintre punctele de atracţie, reprezentanţii ISU Prahova au şi o serie de sfaturi în domeniu: în pădure este interzis accesul autovehiculelor proprietate personală; la intrarea în pădure și pe traseele turistice se vor respecta recomandările panourilor și pancartelor cu texte avertizoare privind prevenirea și stingerea incendiilor de pădure; este interzisă aprinderea focului în pădure sau la o distanță mai mică de 100 m de liziera pădurii. Totodată, focul se face doar în locuri special amenajate în acest scop, la adăpost de vânt, iar fumatul și focul deschis, precum și aruncarea la întâmplare a resturilor de chibrituri și țigări aprinse în pădure și în zone cu vegetație uscată sunt, de asemenea, interzise.Nu în ultimul rând, corturile se amplasează doar în locuri special amenajate pentru campare, iar copiii trebuie supravegheaţi în permanenţă. Pe de altă parte, şi administratorii unităţilor de agrement vor trebui să ţină cont de recomandările celor de la ISU Prahova. Iar pe listă sunt următoarele recomandări: verificarea mijloacelor de primă intervenție din dotare – stingătoare, hidranți- sub aspectul cantității, integrității și funcționalității acestora în parametri optimi; organizarea și efectuarea de instruiri și exerciții în scopul verificării modului de acțiune în caz de incendiu a salariaților; verificarea instalațiilor utilitare, în mod special a celor electrice, de preparare a hranei, încălzire, paratrăsnet, pentru înlăturarea eventualelor defecțiuni și improvizații; deblocarea căilor de evacuare și asigurarea funcționalității instalațiilor electrice de iluminat și siguranță; marcarea clară și vizibilă a căilor de evacuare, verificarea existenței în fiecare cameră de hotel a planurilor de evacuare a persoanelor și a instrucțiunilor de comportare în caz de incendiu; atenționarea turiștilor cu privire la respectarea măsurilor de protecție împotriva incendiilor.
Cu titlu de avertisment, s-a pus în vedere faptul că ocoalele silvice şi cantoanele trebuie să fie dotate cu materiale de primă intervenție în caz de incendiu, iar pe cursurile de apă din apropierea pădurilor trebuie să fie amenajate rampe de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție. “Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire și stingere a incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața și mediul. Asigurarea apărării comunităților împotriva incendiilor depinde, în mare măsură, de respectul reciproc și buna credință”, au mai menţionat reprezentanţii ISU Prahova.