V. Stoica

De anul viitor, circa 100 de proprietari – persoane fizice sau persoane juridice – care dețin clădiri sau terenuri lăsate în paragină pe raza municipiului Ploiești vor fi obligați să achite impozite locale majorate cu până la 500%, potrivit declarațiilor primarului orașului, Adrian Dobre. “De la 1 ianuarie 2019, proprietarii care nu respectă dispozițiile emise pe adresa lor în cursul acestui an vor plăti mai mult cu până la 500% impozitul aferent anului viitor”, a precizat primarul Dobre, care a menționat că a semnat circa 100 de astfel de decizii prin care li se solicită proprietarilor să respecte hotărârea adoptată anul trecut de către consilierii locali. Clădirile abandonate, unele dintre ele adevărate pericole publice, dar și terenurile private care devin deseori depozite de gunoaie sunt imagini întâlnite în fiecare cartier al Ploieștiului, unele dintre acestea fiind chiar clădiri încadrate în lista monumentelor istorice… Zeci sau poate sute de clădiri și terenuri proprietate privată aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești sunt parcă desprinse din filmele de groază. Potrivit legislației, orice proprietar al acestor clădiri sau terenuri poate fi sancționat, în baza unor hotărâri locale, prin aplicarea unor creșteri semnificative ale impozitelor datorate la bugetul localității. Sancțiunile pot merge până la 500% din valoarea impozitelor calculate pentru imobilele deținute pe raza Ploieștiului. Nici după modificarea, la finalul anului trecut, a hotărârii adoptate inițial de aleșii locali în urmă cu aproximativ doi ani, niciun proprietar nu a fost sancționat până în prezent, pentru că termenele stabilite în regulament sunt extrem de mari. Potrivit hotărârii adoptate de consilierii locali ploieșteni, la finalul anului trecut, calculul procentului de suplimentare a impozitului se va efectua după completarea unei fișe de evaluare a terenurilor sau a clădirilor neîngrijite, fișă care însumează o serie de punctaje raportate la situația din teren. Astfel, supraimpozitarea va fi impusă în funcție de punctajele adunate de imobilele ai căror proprietari sunt sancționabili, ajungând de la 200% la 500%.

La cumpărarea unui imobil de pe lista neagră se preia și supraimpozitarea

După identificarea proprietarului, acesta va fi notificat să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină la fel în continuare clădirea sau terenul. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii sau al terenului s-a conformat notificării, se va încheia un proces-verbal de conformitate. În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii. Pe de altă parte, însă, sunt exceptate de la majorarea impozitului imobilele ai căror proprietari deţin autorizaţie de construire sau de desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării şi care au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor. Conform HCL 439/2017, dacă după expirarea termenului acordat, proprietarul nu a efectuat lucrările necesare, se va încheia o notă de constatare finală, în care va fi consemnată starea improprie a clădirii sau a terenului, document care va fi transmis către Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, care, la rândul său, va propune spre adoptare Consiliului Local Ploiești proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul neîngrijit, act care va avea caracter individual, pentru fiecare proprietar contribuabil. Și cumpărătorii unui astfel de imobil trebuie să știe că dacă achiziționează un teren sau o clădire încadrate în rândul celor neîngrijite, vor fi obligați să efectueze lucrările de întreţinere sau de îngrijire necesare.