Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova

Un alt proiect de lege adoptat în sesiune extraordinară de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost cel referitor la unele măsuri privind perimetrele petroliere offshore. Proiectul a suscitat, asemeni Codului administrativ, dezbateri aprinse în legătură cu beneficiile scontate pentru statul român. Chiar și după forma adoptată atât în comisiile reunite, cât și în plenul Camerei Deputaților, au apărut unele opinii referitoare la impozitarea suplimentară a companiilor petroliere, care ar putea să conducă la întârzieri în exploatarea resurselor. Noile prevederi legale vor însemna încasarea de sume suplimentare de către statul român și vor asigura, cel puțin parțial, independența energetică a României și, implicit, posibilitatea de folosire a resurselor excedentare în scopul dezvoltării economice a țării noastre.
Măsurile din legea aprobată de Camera Deputaților vizează asigurarea unui raport onorabil, a celui mai bun echilibru între interesul legitim al statului român și acela al investitorilor de a avea o legislație stabilă, dar și de a scoate profit.
Pentru asigurarea de termene rezonabile de obținere a acordurilor emise de autoritățile competente în domeniul protecției mediului și al gospodăririi apelor, s-au stabilit termene-limită pentru emiterea acestora. Astfel, acordurile emise de autorităţile competente în domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor pentru lucrările offshore şi lucrările la sonde se emit în termen de 30 de zile de la data depunerii de către titular a cererii şi a documentaţiei complete aferente și încheierea procedurii specifice, în timp ce solicitarea privind completarea documentaţiei depuse de către titular se transmite acestuia de către autorităţile emitente în termen de 10 zile de la data depunerii cererii sau de la încheierea unei etape procedurale.
De asemenea, lucrările subterane și aferente organizării de șantier pentru lucrări de construcții se realizează fără elaborarea în prealabil a oricărei documentații de amenajarea teritoriului și/sau documentații de urbanism.
Pe de altă parte, titularii perimetrelor petroliere au obligația de a lua măsuri astfel încât amplasarea terminalelor de coastă să se încadreze în peisagistica zonei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea plajelor în scop turistic.
În comisiile reunite ale Camerei Deputaților a fost eliminată prevederea ca titularii acordurilor petroliere offshore referitoare la perimetrele petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a legii erau obligaţi să plătească orice sume percepute de autorităţile publice în plus faţă de sumele care ar fi fost datorate în conformitate cu prezenta lege, aceştia ar fi fost îndreptăţiţi la un credit fiscal integral calculat anual pentru sumele suplimentare achitate. Această prevedere inițială a fost înlocuită cu aceea ca titularii de acorduri petroliere care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre să fie obligați la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore, iar procentele de calcul urmează să varieze în funcție de prețurile de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere în baza unei grile de prețuri, mergând de la 30% din venitul suplimentar și până la 50% din venitul suplimentar.
O altă prevedere importantă arată că titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore au obligaţia să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător. Ceea ce înseamnă că jumătate din producția offshore va fi vândută transparent și nediscriminatoriu pe piața internă, presupunând o reducere sau chiar o eliminare a importurilor de gaze naturale.
Legea adoptată în Parlamentul României are în vedere și obligarea titularilor acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere
offshore să aibă cel puţin 25% din numărul mediu anual de angajaţi cetățeni români cu rezidență fiscală în România.
Intrarea în vigoare a legii privind perimetrele petroliere offshore, votată şi adoptată la începutul acestei săptămâni, va reprezenta o oportunitate pentru independenţa energetică, dar şi pentru dezvoltarea economică, prin câştigurile pe care le va obţine statul şi pe care le va folosi în beneficiul tuturor românilor.