V. Stoica

Unul dintre consilierii locali ai comunei prahovene Valea Doftanei, în mandatul 2012-2016, a fost declarat de către Agenția Națională de Integritate în conflict de interese administrativ.
Viorel Moise, fost ales local în Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ar fi participat, în perioada mandatului, potrivit reprezentanților ANI, la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local care a stat la baza încheierii unui Contract de Închiriere între Primăria comunei Valea Doftanei și Asociația Crescătorilor de Animale – Teșila – Valea Doftanei, deși avea un interes personal de natură patrimonială întrucât soția sa – în calitate de crescător de animale și membru al Asociației – a obținut venituri, din folosirea și exploatarea pãșunilor aflate în domeniul privat al comunei Valea Doftanei, respectiv din creșterea și vânzarea animalelor.
Persoana evaluată, spun reprezentanții ANI, a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 lit. a), respectiv art. 77 din Legea nr. 393/2004.
Dacă decizia va rămâne definitivă, raportul întocmit de ANI putând fi contestat în instanță, potrivit legii, „persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.