F. T.

De la începutul lunii iulie și până ieri, angajații de la ISU Prahova au derulat o serie de acţiuni de verificare, de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la obiective cu domeniul de activitate turism din orașul Sinaia. În acest context au fost efectuate 66 de controale la diverse pensiuni, unde au fost constatate peste trei sute de nereguli, dintre care aproape 200 au fost înlăturate pe timpul verificărilor. Totodată, ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 397 de sancţiuni contravenţionale și 77 de amenzi, ultimele însumând peste 141.000 de lei. Principalele nereguli identificate în teren au constatat în exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni/improvizaţii, neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, nefuncţionarea iluminatului de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, neactualizarea/neelaborarea actelor de autoritate şi evidenţelor specifice de apărare împotriva incendiilor, neverificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, blocarea/reducerea gabaritului căilor de evacuare, neorganizarea corespunzătoare a instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă, neafişarea/neactualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu, neorganizarea intervenţiei la locul de muncă, neactualizarea planurilor de evacuare ale utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență. Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 62 de exerciţii în caz de incendiu, cu 340 de participanți, precum și 84 de
instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor, dar și al operatorilor economici şi instituţiilor.